Opinion

Ledare

Mest läst senaste veckan

Opinion

LEDARE: Viruset skapar också fattigdom och hunger

En av de största framgångarna för mänskligheten har varit att allt fler har lyfts ur fattigdom.

LEDARE: Försenat igen i Olkiluoto

Försenade kärnkraftskolosser passar illa i det energipolitiska landskap som kan tänkas ta form efter pandemin.

LEDARE: ”Nå, vem sku' nu vilja flytta hit?”

Alltför ofta får tankegången ”Nå, vem sku' nu vilja flytta hit?” alltför stort utrymme i detta land.

LEDARE: Coronan har gjort romerna än mer utsatta

LEDARE Europarådet, OSSE och Amnesty International har varnat för att den stora romska minoriteten inom EU kommer att fara illa under epidemin. Så har det också gått.

LEDARE: Livräddning med olagliga metoder?

Vad är värre – att en regering inte gör allt som står i dess makt för att skydda sin befolkning från ett dödligt virus eller att en regering tillgriper olagliga medel för att göra det?

LEDARE: Merkels helomvändning

Ska Finland höra till snåljåparna eller till de solidariska då dammet har lagt sig efter coronakrisen? Det politiska trycket blir hårt.

LEDARE: Ett nytt kallt krig

Relationen mellan världens två mäktigaste länder USA och Kina försämras dagligen. Det är oroväckande – världen behöver inget kallt krig.

LEDARE: Skarvinvasionen i Stadsfjärden

Den svarta fågeln har återvänt till Juckasgrynnan i Södra Stadsfjärden. Från och med onsdag får inte skarväggen längre oljas för i år.

LEDARE: Att förstå Sveriges coronahantering

Blott Sverige svenska experter har och Finland finska experter. Vi bör ändå akta oss för coronanationalism.

LEDARE: Ensamhet kan döda – men en minister rår inte på den

Svaret på frågan varför ensamhet är så farlig för människan ska sökas hos våra förfäder. Våra gener härstammar från den tiden.

LEDARE: Kom och ät - mat tillverkad av luft på menyn

De nya livsmedlen kan kanske göra det möjligt att kasta loss från de allra värsta avarterna av modern, storskalig djurhållning.

LEDARE: Kampen mot coronaviruset blir lång

Så var det då uttalat en gång för alla: Finlands mål är att stoppa spridningen av coronaviruset. Stoppa, inte bromsa.

Nyhetsbild

LEDARE: Ingen "normal" sommar för någon av oss

Ingen kan tvingas ut och turista. Beslutet är alltid den enskildes. Men Sverigesläkten kunde gärna komma.

 

LEDARE: Digitaliseringen måste fungera för alla

Även i vanliga fall brukar de sista veckorna av vårterminen vara annorlunda. De två veckor som nu väntar blir säkert fyllda av känslor.

LEDARE: Kvinnor drabbas hårdare ekonomiskt

Pandemin fördjupar redan existerande könsrelaterade orättvisor, konkluderar FN:s kvinnoorganisation.

LEDARE: Oroande tomrum?

Om man vågar sig på att formulera farhågorna bland Arbis-vännerna kan de kanske sammanfattas i uttrycket ”samma på svenska”.

LEDARE: "Begränsad gränstrafik" – inte helt stängt

I en liten båt sitter man stilla i det längsta och utgår från att "stängda gränser" betyder exakt just det.

LEDARE: Rapport till Alina Hellström, död 1918

Vi ska fira något som kallas mors dag. Den första morsdagsfesten i Finland ordnades faktiskt några månader innan du dog.

LEDARE: Skattehöjningar och nedskärningar utlovas

Finland blir fattigare. Det slår fyra toppekonomer fast i en rapport om den ekonomiska politiken i coronakrisen. Rapporten är en kalldusch.

LEDARE: Rädda restaurangerna

Regeringen går nu in med ett stödpaket för hotell- och restaurangbranschen. Frågan är om det räcker.

LEDARE: Går sedelpressarna för varma?

En strid är under uppsegling om hur långt Europeiska centralbanken kan gå för att finansiera länder som lider av pandemin.

LEDARE Håll epidemin i schack

Det är fint att kunna övergå till det nya normala med lättade coronarestriktioner. Det är ett vågspel där man måste vara beredd på bakslag.

LEDARE: Jordbruket behöver arbetare

Finland måste klara av att få fram säsongsarbetare till jordbruket – oberoende om de är finländare eller ukrainare. Skörden ska bärgas.

LEDARE: Många har drabbats av stugfeber

Trendbrottet är i högsta grad intressant för regioner med ett stort utbud på sommarstugor och -tomter. Hit hör förstås Österbotten.

LEDARE: Jaktplanen gör stort underskott än större

Är 2021 rätt tidpunkt för ett beslut värt tio miljarder, även om summan fördelas under en lång följd av år?