Kenneth Myntti

kenneth.myntti@vasabladet.fi

LEDARE: Arbetslivet förändras permanent

Distansarbetet kommer framöver att bestå till de delar det tillför nytta för både arbetstagare och arbetsgivare.

Kenneth Myntti: Båtbyggaren som loggade ut

Då jag jobbade som Vasabladets lokalredaktör i Jakobstad i början av 2000-talet gjorde jag mig då och då ärende till Jakobstads båtvarv.

LEDARKOMMENTAR: Larsmo på ny topplista

Även om vi är exportberoende och därmed sårbara för problem i världshandeln är den österbottniska näringsstrukturen i dag väl differentierad.

LEDARE: Saarikko, Centerns sista hopp

Även om Annika Saarikko är ett strå vassare än Katri Kulmuni är det nog tveksamt om hon längre kan rädda Centern.

LEDARE: Hög tid att reparera Sipiläs misstag

Både ur en nationalekonomisk synvinkel och med tanke på rättsskyddet är det bra att vår nuvarande regering nu ser över utlänningslagen.

LEDARE: Jakobstad behöver en regional befälhavare

Utan Jakobstad skulle Pedersöre krasst sagt inte ha mycket till livskraft över huvud taget. Därför känns Henrik Sandbergs resonemang förlegat.

LEDARE: Larsmo gynnas av pandemin

Larsmo finns med på en nationell tio i topp-lista över kommuner som lockar människor under coronapandemin. Det är ett mått på skärgårdens potential.

LEDARE: Appen som gör dig till en soldat

Alla som laddar ner Tiktok låter sig på sätt och vis rekryteras till en fotsoldat i ett handelskrig med säkerhetspolitiska inslag.

LEDARE: Coronastödet kan rädda demokratin

Coronastöd som går till marknadsföring av både stora och små företag borde kopplas till ett villkor som gynnar regionalt förankrade marknadsföringsorgan.

LEDARE: Klarna fiskar i din mejlkorg

Ett kommersiellt företag borde inte ges tillträde till människors personliga mejlkorrespondens. Likväl kommer en del kunder att uppleva att Klarna gör deras liv enklare.

LEDARE: Landet Lagom blev landet Extrem

Pippi Långstrump-oberoendet kan ha bidragit till att Sverige valde en annan coronastrategi än resten av världen. Konsekvensen är att Pippi nu inte får åka till Söderhavet.

LEDARE: Nya Palmeteorin genant för svenska polisen

Den svenska självbilden hade krävt att den svenska statsministern hade fallit offer för en internationell konspiration av något slag. Nu ser det inte ut att vara så och då skäms svenskarna.

LEDARE: Kulmuni sitter också löst som partiledare

Att SDP och Centern driver åt olika håll i opinionsmätningarna kan ha spelat in i finansminister Katri Kulmunis avgång från regeringen.

LEDARE: Strategiskt avhopp för Steven Frostdahl

Partival brukar oftast motiveras ideologiskt, men i grunden handlar det ändå om vilken yttre kontext och ram som bäst betjänar den egna politiska karriären.

LEDARKOMMENTAR: Hur hitta ett skydd mot statliga övergrepp?

Kvarken behöver inget nytt naturskydd. I själva verket är det vi österbottningar som borde få ett permanent skydd mot statliga översittarmetoder.

LEDARE: Dagens 20-åringar ska rädda världen – de vet bara inte hur

I dag står vi vid en brytpunkt liknande den som fanns efter världskrigen med svaga institutioner, avsaknad av moraliska auktoriteter och väldigt spridda värderingar. Det driver en förändring.

LEDARE: Österbotten drabbas hårt ekonomiskt

Om alla regioner tvingas följa samma regler oberoende smittläge riskerar förhållandevis folktäta regioner med minimal smitta att drabbas ekonomiskt mycket hårdare än andra.

LEDARE: Registerplåtar är inga virusmarkörer

Svepande generaliseringar som görs utgående från enstaka observationer kan i långa loppet ställa till en hel del oreda i samhället.

LEDARE: Regeringen vill inte stödja regionflygen

Företrädare för regeringspartierna talar sig varma för regionflygen, men ställer sig på tvären då det blir tal om konkreta räddningsaktioner.

LEDARE: Bra stadsdirektörer hittas inte i slutna kabinett

Nya stadsdirektören borde se till att Jakobstad investerar sig ur den nuvarande kräftgången i samråd med grannkommunerna och lyskraftiga företag i regionen.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet