Kenneth Myntti

kenneth.myntti@vasabladet.fi

Nyhetsbild

LEDARE: Musikens, matens och båtarnas stad

Om Jakobstad ska inkorporera några av urbanfenomenen är det givet att det är lyxbåtarna, de högförädlade livsmedlen och den kvalitetsinriktade musiken som staden ska satsa på.

Nyhetsbild

LEDARE: Förtroendet borde återskapas – inte undermineras

Förtroendet för viktiga samhällsinstitutioner undergrävs som en följd av att allt fler företrädare väljer att smutsa ner i sitt eget bo.

Nyhetsbild

LEDARE: Högerpopulismen styr samhället

En 29-årig kvinna med terrorkopplingar har kapacitet att sätta regeringar i gungning trots att hon är gripen av polis och satt i häkte.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Priset på bilen är inte det enda värdet

Bilen som du köper lokalt kan vara lite dyrare, men å andra sidan kan du genom en sådan lojalitet också säkra många andra värden som är minst lika viktiga som priset.

Nyhetsbild

LEDARE: Välfärdsstat under rekonstruktion

Också mindre folkrika regioner som Österbotten och Åland kan skapa ett gott välstånd, i synnerhet om regionerna själva skulle få behålla det de skrapar ihop.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Stater ska inte vilseleda sina medborgare

Det är beklämmande att två statliga instanser, den danska kriminalvården och public service-aktören i Sverige, inte kan göra skillnad mellan fantasi och verklighet

Nyhetsbild

LEDARE: Mångdimensionellt hot mot farmnäringen

Pälsfarmarna verkar i frågan om avelsexport kämpa mot väderkvarnarna. Kineserna har under senare år bedrivit en expansiv, ja nästan aggressiv verksamhet.

Nyhetsbild

LEDARE: Timo Soini kan bli president

Egentligen lever vi i dag i något man kan kalla en mediokrati, ett styrelseskick i vilket massmedia har makten.

Nyhetsbild

LEDARE: Regeringen borde plocka ner hängsnaran

Det faktum att vi just nu i många olika avseenden befinner oss i en brytningstid kan ge vårt land god draghjälp i den ekonomiska tillväxten.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Förmågan till djupjobb bristvara i dag

På senare tid har vi ofta fått höra hur viktiga sociala nätverk är i dagens arbetsliv. Människor som sticker ut och som har hög social kompetens sägs vara eftertraktade av arbetsgivare.

Nyhetsbild

LEDARE: Dråpmisstänkt fri i kraft av ny lag

Förundersökningsledaren hade knappast gått in för ett alternativ till rannsakningshäkte ifall den dråpmisstänkta skulle utgöra en fara för allmänhetens liv och hälsa.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Nya tvåspråkiga operatörer kan rädda liv

Utbildningen av tvåspråkiga nödcentralsoperatörer i vårt land borde bli regeln framför undantaget för att säkra ett tillräckligt flöde.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: En förstärkning som tar kål på Svenska Yle

Svenska Yles sätt att förstärka sitt nyhetsutbud håller på att helt dra under mattan för svensk public service i vårt land.

Nyhetsbild

LEDARE: Jakobstad går, lyckligt nog, mot strömmen

Butiksdöden sprider sig. Men centrumhandeln i Jakobstad kan klara sig som en följd av att planerna på ett storhandelscentrum i Edsevö rann ut i sanden.

Nyhetsbild

LEDARE: Framtiden finns där barnen finns

Statistikcentralens data visar att den självförverkligande, urbaniserade singelkvinnan inte är representativ för landet som helhet.

Nyhetsbild

LEDARE: Strömmingar mot farliga strömningar

Strömmingar är svaga så länge de är ensamma, men desto starkare om de uppträder i stim. Därför får vi hoppas på många anhängare för den finländska Strömmingsrörelsen.

Nyhetsbild

LEDARE: Vi behöver en ny, ekonomisk teori

Nu gäller det att hitta ur den otyglade globaliseringen utan att vi hamnar in i den otyglade nynationalismens inskränkthet.

Nyhetsbild

2019 i Norden: Stormskador – både i naturen och i det politiska landskapet

År 2019 skakades Norden av mäktiga naturkrafter. En del dem kan förorsaka svåra stormskador också i vårt politiska landskap. De kan inte hejdas. Men de kanske kan styras om vi blir bättre på att förutspå dess framfart.

Nyhetsbild

LEDARE: Österbotten är inte förskonat från samhällsgiftet

Vad vinner vi på att kalla stadsdirektören för en okänslig "sprätt i kostym"? Vi borde få slut på hatpratet innan det är för sent.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Serviceattityden kan bli kampåtgärd

Kanske tiden är inne för arbetstagare inom stora serviceföretag att tänka om och tänka nytt ifråga om hur de bäst bevakar sina intressen?

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet