Kenneth Myntti

kenneth.myntti@vasabladet.fi

LEDARE: Lyssna på Aho – en kristida regering måste röja ny mark

Regeringen Marin kan glömma regeringsprogrammet eftersom det ändå inte finns någon återvändo till de villkor som gällde före pandemin.

LEDARE: Flitfällorna borde avskaffas – också de som gäller toppförmågor

Vi har dels flitfällor för låginkomsttagare, dels fällor som förhindrar ett toppskikt att bidra till återuppbyggnaden efter coronakrisen.

LEDARE: Grälsjuka kommuner är förlorare

Att medlemmarna i Pro Kronoby skriker sig hesa om landskapsbyte till Mellersta Österbotten handlar inte längre om Kronobybornas vård.

LEDARKOMMENTAR: Jakobstads undergång snart här

Den nya underfarten i Sikören kommer att betjäna biltrafiken. Men det verkar inte ha beaktats i Jakobstads centrumplanering.

LEDARE: Virusbekämpning kräver inga handbojor

De många JO-anmälningarna om incidenter i gränsbevakningen vittnar om hur lätt det är i en kris att glida från maktutövande till maktmissbruk.

LEDARE: Ung vansinneskörning kan förebyggas

Coronakrisen kan ha bidragit till att ungas äventyrande av trafiksäkerhet har ökat i år. Unga har haft mer fritid, mer sysslolöshet, mer behov att samlas.

LEDARE: Pepparspray är inte ett diktaturattribut

Hoppet för demokratin är nog förlorat om etablerade politiker på bred front börjar försvara lagbrott i syfte att uppnå politiska mål.

LEDARE: Nu är österbottningarna superspridare

I dag är det snarare rikssvenskarna som borde skyddas från den utbredda virussmittan i Österbotten än vice versa.

Kenneth Myntti: Kåseriet försvann – men människans längtan efter kvickheter finns kvar

Kåseriet har dukat under i den digitala störtfloden, skriver Kenneth Myntti i en kolumn.

LEDARE: HFD-utslag om vigslar kan bli ett problem för kyrkan

Ett HFD-utslag om kyrkans rätt att straffa präster som i strid med kyrkoordningen viger samkönade kan bana väg för fortsatta rättsprocesser.

LEDARE: Nu är vi där – virusläget trappas upp

Ju mer öppet och pragmatiskt vi förhåller oss till coronaviruset desto större möjligheter har vi att klara oss undan en andra stor smittvåg.

LEDARE: Svenska Yle blir allt torftigare

Både finska och svenska Yle förväntas skapa mer "on demand-innehåll" på Arenan. Men det naggar inte det finska radioutbudet i kanten på samma sätt som det svenska.

LEDARKOMMENTAR: Sensationellt om Estonia

Måndagens sensationella avslöjande om Estonia kan vara ett frö till en stor samhällsskandal.

LEDARE: Vi har inte råd med en andra smittvåg

För att vi finländare nu inte ska hamna riktigt illa ut skulle det gälla för alla att iaktta största möjliga försiktighet ifråga om covid-19.

LEDARKOMMENTAR: Jussi Halla-aho har svensk släkthistoria

Allt är inte hur det ser ut på ytan. Under århundradenas lopp har finnar blivit svenskar och vice versa.

LEDARE: Postlådegräl skakar SFP – men det kan stärka partiet

Att enskilda SFP-medlemmar luftar sina regimkritiska tankar inför en partidag är trots allt ett sundhetstecken. Det stärker partiet.

LEDARE: Arbetslivet behöver fler 55-plussare, inte färre

Många människors framgångsrika yrkeskarriärer tar en ände i förnedring som en följd av att samhället inte uppskattar de äldres erfarenhet och kunskap.

LEDARE: Jussi behöver ett kärr och en gräfta

Att spåna om framtiden har aldrig varit så viktigt som just nu då de flesta av Finlands konkurrentländer är paralyserade av det tänkaren Alf Rehn kallar en "nutidschock".

LEDARE: Nu duger det att upphandla flygtrafik

Oddsen för ett ja till upphandlad flygtrafik på Karleby-Jakobstad är väl nu lite bättre med tanke på att det politiska förslaget denna gång kommer från rätt håll.

LEDARE: En balansakt på slak lina

Regeringen har fattat de lätta besluten och skjutit de svåra på framtiden. Men i det rådande läget fanns inget bättre alternativ.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet