Kenneth Myntti

kenneth.myntti@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Vi människor jagar upplevelser

Ännu har ingen ny teknik lyckats överglänsa de visuella och audiovisuella upplevelser som biografen levererar.

Nyhetsbild

LEDARE: Förra regeringen har utlöst värsta kommunkrisen någonsin

En tvärbromsning inom kommunsektorn kan skapa problem som blir ännu dyrare att åtgärda än om statsandelarna skulle ha förblivit intakta.

Nyhetsbild

LEDARE: Vilseledande statistik hot mot svenskbygden

Det är rent fatalt om vi på basis av modersmålsstatistik kör ner utbildning och omsorg på svenska.

Nyhetsbild

LEDARE: Centrumdråpet kan bli väckarklocka

Redan om vi inser att psykisk ohälsa och drogberoende har ett starkt samband är vi bättre rustade för det viktiga, förebyggande arbetet.

Nyhetsbild

LEDARE: Något är rejält på tok i vårt arbetsliv

Vi har redan obalans i förhållandet mellan förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande – om vi skapar ett arbetsliv som enbart tolererar 30–50-åriga, vita heteromän och -kvinnor går ekvationen inte ihop.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Knarket har skördat ännu ett offer

Är vi måna om tryggheten i Jakobstadsregionen måste vi kollektivt bekämpa drogerna.

Nyhetsbild

LEDARE: Den som har ont om pengar måste prioritera

Onekligen ser det märkligt ut att företrädare för statsmakten först bränner av de pengar som finns på skrytbyggen för att sedan gråta ut i offentligheten.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: AI behövs som dräng i jordbruket

Sensorer i marken mäter fuktighet, temperatur och näringsinnehåll. Informationen sänds trådlöst till en mottagare vid åkerkanten och därifrån vidare till en molntjänst.

Nyhetsbild

LEDARE: Regeringens sysselsättningsmål är blygsamt – i ett nordiskt perspektiv

Om regeringen Rinne ersätter dagens passiverande arbetskraftspolitik med aktiva åtgärder à la Sverige och Danmark är oddsen för framgång goda.

Nyhetsbild

LEDARE: Alko – bocken som vaktar kållandet

Det finns inget som i dag riktigt motiverar att statligt anställda under förlängda öppethållningstider prånglar ut starka drycker som underminerar folkhälsan.

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Anställda skapar mest omvälvning – inte fria entreprenörer

Om vi inser att hela 73 procent av världens innovationer  utvecklas av helt vanliga anställda har vi kommit långt på väg då det gäller produktivitetsutveckling i arbetslivet.

Nyhetsbild

LEDARE: Hela Estonia borde ha bärgats – inte bara bogporten

Om myndigheterna skulle ha fullföljt sitt löfte till de anhöriga om att bärga M/S Estonia skulle vi ha besparats från en hel del rättsprocesser, konspirationsteorier och kränkningar av gravfrid.

Nyhetsbild

LEDARE: Turbulens i resebranschen – storkonkurs kan få efterföljare

Thomas Cook är inte den enda aktören som hamnade i luftgrop. De flesta researrangörer genomgår just nu en ekonomisk turbulens av sällan skådat slag.

Nyhetsbild

LEDARE: Självstyrda individer skapar värde – inte styrande institutioner

Den korsbefruktning av idéer som äger rum och den kreativitet som frigörs då människor möts har potential att ta samhället in i en gynnsam framtid.

Nyhetsbild

LEDARE: Kapitalismen måste förnyas – i annat fall utraderas demokratin

Om de flesta partier säger sig driva medelklassens intressen – varför är det då företagsledare som slår larm om att demokratin och välfärden är hotad?

Nyhetsbild

Kenneth Myntti: Rikspolitikern som försöker tabubelägga realismen

Före internets tid hade journalisterna på tidningarna, radion och tv:n ett informationsmonopol. Det var inte bra.

Nyhetsbild

LEDARE: Inkomstklyftan vidgas också hos oss

Vill de etablerade politiska partierna ha kvar sitt stöd i de breda folklagren är de tvungna att göra vad som göras kan för den ekonomiska jämställdheten.

Nyhetsbild

LEDARKOMMENTAR: Tacka Finnair med hög kabinfaktor!

Flygförbindelser som fungerar på marknadsvillkor är säkrare än de som kräver konstgjord andning.

Nyhetsbild

LEDARE: Gula bollen blir väl röd om den värms upp?

Om Jakobstadsregionen lyckas mobilisera kollektiv kraft och globala ambassadörer bakom kvalitetsbollen kan den börja stråla.

ANDRAS MENING: Arbetare blev konsumenter

Politiska högern har lyckats dränera arbetaridentiteten, skriver Trygve Söderling i Nya Argus.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet