Anders Strandén

anders.stranden@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Unga läkare ger Vasa bra betyg som praktikplats

Undervisningen av läkarpraktikanter i Vasa är med i ett nytt projekt med målet att ge bättre service för en tvåspråkig befolkning.

Nyhetsbild

Korsnäs vill slå vakt om både Strandvägen och riksväg 8

Kustområdet har de flesta arbetsplasterna den mesta exporten i Finland. Bland annat därför bör riksväg 8 mellan Åbo och Uleåborg ingå i stomnätet, anser Korsnäs i sitt utlåtande.

Nyhetsbild

Nya prover tas vid Infjärden – Pohjolagatans stödvall kan ha pressat upp föroreningar

VASA För att motverka sättningarna i den nybyggda sträckan av Pohjolagatan byggdes stödbank på Infjärdssidan av gatan. Prover har tagits för att undersöka om konstruktionen tryckt upp giftiga ämnen från botten.

Nyhetsbild

Liselund får stormarknader – utredning: Hotar områdets närbutiker

VASA Liselund får plats för nya två stormarknader. I planutkastet reserveras också ett område för en brandstation.

Ett hus rivs - oklart vad som händer med det andra

VASA EPV Energia äger fastigheterna där en del av Wärtsläs ny anläggning på Vasklot kommer att byggas. En av tomterna är Frilundsvägen 5 där det finns ett trevåningshus med ett tjugotal uthyrda lägenheter.

Nyhetsbild

Ovissheten har lagt sig hos hyresgästerna: Men ännu har vi inte blivit uppsagda

VASA Samtalsämnet har varit givet när invånarna vid Frilundsvägen 5 i Vasa träffats om kvällarna den senaste tiden. Det ska byggas en fabrik på granntomten.

Nyhetsbild

Wärtsilä vill bygga nära Reinskajen i Vasklot

I området där Wärtsilä vill bygga sin nya anläggning finns bostäder, logistikföretag, kontor, kraftverk nedlagda produktionslokaler, grönområden, kraftlinjer. På tisdag behandlar planeringssektionen det första skedet av planläggningsprocessen.

Nyhetsbild

Nya Centrumhuset ett steg närmare byggstart

VASA Nya Centrumhusets fasad, bilplatsernas samt in- och utfartens placering är inte enligt detaljplanen. Förslaget är att planeringssektionen tillåter avvikelsen.

Nyhetsbild

Här vill Wärtsilä bygga sin nya fabrik i Vasklot

VASA Wärtsilä vill bygga sitt nya teknologi- och utvecklingscenter vid Reinskajen, mellan kraftverket och Industrigatan. Se grafik över det exakta området.

Nyhetsbild

Hemvården i Vasa fick ny chef

VASA Paula Olin är ny chef för hemvården i Vasa. Till utbildningen är hon sjukskötare och magister i social- och hälsoadministration.

Nyhetsbild

Nämnden vill ha 32 nya tjänster till vård och omsorg

VASA Äldreomsorgen och barnskyddet har högsta prioritet i social- och hälsovårdsnämndens budgetförslag. Hemvården behöver fem terapeuter, åtta vårdare och två sjukskötare. Socialvården och familjeservicen behöver 13,5 nya tjänster, bland annat inom socialvården.

Nyhetsbild

Läkarsituationen i Vasa stad rekordbra – "Vasa har gott rykte bland unga läkare"

VASA För tillfället är nästan alla läkartjänster i Vasa stad besatta. Ändå är den genomsnittliga väntetiden på en icke-brådskande läkartid i Vasa över sju veckor.

Nyhetsbild

Vasa Vatten: Avloppsnätet ska få bättre larmsystem som varnar för läckor

Under hösten kommer Vasa Vatten att öka larmfunktionerna i de största avloppspumpstationerna med anledning av läckaget i Metviken i augusti.

Nyhetsbild

Här tas proverna utanför Vasa - så håller myndigheterna koll på vattnet

Vattenkvaliteten i havet utanför Vasa kontrolleras regelbundet. Allt från färg och syremättnad till näringsämnen och tarmbakterier analyseras.

Nyhetsbild

Malaxstyrelsen röstade om utredning av Gymnasiet i Petalax

Frågan om planeringen av Gymnasiet i Petalax ledde till omröstning i Malaxstyrelsen på måndagen. Men det är fullmäktige som fattar de slutliga besluten.

Nyhetsbild

Malax hoppas på ny kommundirektör från årsskiftet

Malax kommer att lediganslå kommundirektörstjänsten den 30 september. Den nuvarande kommundirektören, Mats Brandt, har sagt upp sig per 22 november. Han valdes tidigare i år till kommundirektör i Nykarleby.

Nyhetsbild

Grannkommunerna fick lägesrapport av Vasa och Korsholm

Hur påverkar en eventuell fusion mellan Vasa och Korsholm de samkommuner och det samarbeten som nu finns? Frågan togs upp av både Vörå och Korsnäs på ett grannmöte på måndagen.

Nyhetsbild

Öjbergsliften behöver reparationspengar – styrelsen sa ja

VASA Styrelsen sa ja till pengar för reparation av vändhjulet på Öjbergets lift. Men Vasafullmäktige måste också godkänna tilläggsanslaget.

Nyhetsbild

Vården i Österbotten blir kommunernas vägval

De österbottniska kommunerna måste snart besluta vilka vårdfunktioner som förs över till landskapet. Det kan vara allt eller valda bitar. Specialsjukvården ordnas av landskapet.

Nyhetsbild

Nya trafikarrangemang i Klemetsö – affärskvarter får infart från Karlebyvägen

VASA Norra infarten till Vasa blir allt mera stadslik med flervåningshusen som reser sig ett efter i de tidigare halvtomma kvarteren. Med nya planer följer nya trafikarrangemang.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet