Kerstin Nordman

kerstin.nordman@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Multiprofessionell friskvårdarfamilj är Årets företagare i Malax

MALAX Två generationer friskvårdare är Årets företagare i Malax. Det handar om kvartetten Arne Huhtaoja, Gun Huhtaoja, Jonna Nordström och Sara-Lotta Huhtaoja.

Ungdomsfullmäktige håller möte i skolan?

MALAX

Malaxfullmäktige utsåg sina unga kolleger, det vill säga ungdomsfullmäktige, på torsdag kväll. Nu ska ungdomarnas förutsättningar att hålla möten förbättras.

Prisregn i Malax

MALAX

Som brukligt är premierades framgångsrika  Malaxbor på årets sista fullmäktigemöte. Företagande, idrott och kultur  uppmärksammades.

Nyhetsbild

Stor enighet om Malax budget – kommunen investerar drygt sex miljoner nästa år

MALAX Med ett fåtal  ändringar godkände Malaxfullmäktige kommunens  budget för 2019. Investeringstakten är hög, med ökad skuldsättning som följd.

Nyhetsbild

Korsnäs höjer inkomstskatten, beslöt ett enhälligt fullmäktige

Korsnäs höjer inkomstskattesatsen till 21,5 procent inför 2019 men bibehåller fastighetsskatten på nuvarande nivå. Det här beslöt kommunfullmäktige enhälligt på måndag kväll.

Nyhetsbild

Malax bygger annorlunda serviceboende – har valt träväggar i stället för betongelement

De första konturerna av Malax nya serviceboende börjar skönjas. Väggarna och en del takstolar i en av hussektionerna är redan på plats. Till jul ska hela bygget ha väggar och tak. Det kommer att sysselsätta 20–25 personer i vinter.

Nyhetsbild

Tre band showar i Åminne till förmån för Pet for Botnia-insamlingen

MALAX Tre band – Johnnys Chinchillas, Viktor Hurmio & Fetknopparna och Nordwall Udd Big Band – bjuder på höjdpunkter ur sina karriärer i Åminne folkpark på lördag. Överskottet från kvällen går oavkortat till Österbottens Cancerförenings Pet for Botnia-insamling.

Nyhetsbild

Replotbron får nytt datasystem – sänkt hastighet medan arbetet pågår

REPLOT Trafikverket byter just nu ut sitt datasystem på Replotbron. Högsta tillåtna hastigheten har därför ett tag varit 50 kilometer i timmen. Redan denna vecka kan bron återgå till normal hastighetsbegränsning.

Nyhetsbild

Förslag: Riv och ersätt de äldsta delarna av Lärknäs och Annahemmet och bygg om de nyare

KORSNÄS Ungefär hälften rivs och ersätts med ett något mindre nybygge, ungefär hälften är kvar och byggs om eller renoveras. En arbetsgrupp föreslår den här modellen för de fuktskadade boendena i Korsnäs: Lärknäs och Annahemmet.

Nyhetsbild

Vindkraftsprojektörer i Malax lyckades få Ikea till Österbotten

MALAX Ingmar Sjöblad är nöjd. OX2 Wind kommer att bygga två vindkraftsparker i Malax, på Långmossa och i Ribäcken – åt Ikea. Den ena av dem, Långmossa Wind Park, har funnits i Sjöblads tankar dagligen i snart sex år. Då ytterligare ett år gått ska den vara klar.

Nyhetsbild

Korsnäspolitiker: Planeringsmiss ledde till att centralidrottsplanen blev dyrare än väntat

Oförutsedda utgifter har gjort renoveringen av centralidrottsplanen i Korsnäs kyrkby dyrare än beräknat. Tilläggskostnaderna beror på en miss i planeringen, hävdar fullmäktigeledamöterna Roger Backholm (SFP) och Johan Holm-Rosbäck (SFP).

Nyhetsbild

Byggaren och mångsysslaren Jonas jobbar ensam men samarbetar gärna

KORSNÄS Jonas Lundvall i Bjurbäck är ensamföretagare och mångsysslare. Han är ensam i sin firma, men skulle inte vilja vara utan samarbetet med andra. – Det är väldigt viktigt. Vi ska inte konkurrera ut varandra eller tänka att vi själva måste göra allting. Ger man ett arbete åt någon annan får man snart ett tillbaka.

Nyhetsbild

Åtminstone halva vägen Åminne – Söderfjärden kan bli verklighet

Malax kommun har fått anledning att damma av den gamla planen på en väg mellan Åminne och Söderfjärden. I det här skedet är halva sträckan aktuell, från Åminne till Svartön.

Nyhetsbild

Pixneklinikens anhörigkurser lär deltagarna att inte själva gå under – men tröskeln för att delta är hög

MALAX Kring varje missbrukare finns det i genomsnitt åtta andra personer som mår dåligt av missbruket. Pixnekliniken ordnar regelbundet kurser för anhöriga, men just nu verkar tröskeln för att delta vara hög. En orsak kan vara att kommuner vägrat ge anhöriga betalningsförbindelse.

Nyhetsbild

Åren i Malax har gett Mats Brandt mer flexibilitet – "Malax är mer än en kommun"

Högvis med utlåtanden om strukturreformer, en lång rad byggen och renoveringar, en förnyelse av kommunförvaltningen. Det är tre saker som stått i förgrunden under Mats Brandts tio år som kommundirektör i Malax.

Nyhetsbild

Ombyggnaden av centralidrottsplanen i Korsnäs är snart i mål

Centralidrottsplanen i Korsnäs har genomgått en stor förnyelse det senaste åren. Skillnaden är som natt och dag, säger Mats Åbacka, ordförande i IF Fyren. Nu är bara den sista finishen, bland annat en del målningsarbeten, kvar.

Nyhetsbild

De vill uppmärksamma de osynliga barnen och bryta tabun kring missbruk

Minst vart femte barn har en förälder som använder alkohol på ett problematiskt sätt eller redan är beroende. Trots att det är så vanligt blundar vi ofta för det.

Malax använder arv till att främja välståndet för personer med funktionsavvikelse

MALAX Malax kommunstyrelse beslöt på sitt senaste möte med tacksamhet att ta emot en betydande del av arvet efter Elin Utgård, som avled 2017.

Nyhetsbild

Malax godkände antikhandlarens bud på skolan i Kolnebacken

Pörtombon Oiva Lehtonen blir ny ägare till skolfastigheten i Kolnebacken. Ännu har han inte hunnit bestämma vad han ska göra med den.

Nyhetsbild

Mässa i Malax lyfter fram livsglädjen i vardagen

MALAX Hälsa och livsglädje är temat för en mässa i Bygdegården i Yttermalax nästa söndag (14.10). Arrangörer är kvinnorna bakom Existens andelslag, Anne Manner och Laila Setälä, i samarbete med Malax kommuns fritidsavdelning.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet