Lotta Sjöblad

lotta.sjoblad@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Förvaltningssekreterare valdes i Kristinestad

En ny förvaltningssekreterare har valts i Kristinestad. Tre personer sökte tjänsten. En fjärde återtog sin ansökan.

En vill vikariera tekniska direktören i Kristinestad

En person är intresserad av att vikariera tekniska direktören i Kristinestad. Ansökningstiden förlängdes då ingen vid årsskiftet sökte vikariatet.

Nyhetsbild

LEDARE: Stor utmaning om två digra ämnen ska bli ett

Religion och livsåskådning eller ett ämne med båda två?

Nyhetsbild

Detaljrika tittskåp drar blickar till sig i Kristinestad – "Det är avkopplande att hålla på med"

Detaljrika interiörer i miniatyrformat visas som bäst i Kristinestad. I tittskåp kan man bland annat studera affärer, kök och en bondstuga.

Nyhetsbild

Återvinning av avfall ska ge nya jobb i Kaskö – Köper 4,5 hektar industritomter

Hallar för sortering och återvinning av avfall planeras i Kaskö. Bakom projektet står företaget Revisol. Verksamheten ger också nya arbetstillfällen i Kaskö.

Två förtroendevalda lämnar uppdrag i Kristinestad

Två förtroendevalda i Kristinestad anhåller om befrielse från sina uppdrag. Ny medlem i välfärdsnämnden och i finskspråkiga utbildningsnämnden ska därför utses.

Nyhetsbild

Titlar och arbetsuppgifter ändras för ledande tjänstemän i Kristinestad

Ekonomidirektören och personaldirektören i Kristinestad får nya uppgifter och nya titlar och kanslichefens arbetsuppgifter ändras när staden bygger om i organisationen.

Uppfödning av fiskyngel på land utreds i Kaskö

Möjligheterna att i Kaskö föda upp fiskyngel på land med ny teknik ska utredas. Det kostar 30 000 euro och arbetet görs av Gaia Consulting.

Tre nya medlemmar i Kaskös ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Kaskö har i år sju medlemmar. Det är två fler än under 2019. Tre medlemmar är nya.

Nyhetsbild

Kaskö går med i utredning om persontrafik på spår

Kaskö är med i utredningen om persontrafik igen kan inledas längs järnvägen i Sydösterbotten. Rapporten ska bli färdig i mars och görs av företaget Proxion.

Nyhetsbild

Om Pappersförbundets strejk blir av drabbas två företag i Sydösterbotten

Tre stora fackförbund har varslat om strejk i slutet av januari. Om Pappersförbundet då strejkar berörs två företag i Sydösterbotten.

Nyhetsbild

Vårdbolag sade upp jouravtal med Kristinestad – ”Svårt att hitta läkare”

Svårigheter att hitta läkare har fått vårdföretaget som sköter veckoslutsjouren i Kristinestad att säga upp avtalet. Det är ännu oklart hur jouren ska skötas från 1 mars till årets slut.

Nyhetsbild

Läkarcentral saknade tillstånd – fick betala FPA-ersättningar till Kristinestad

På grund av ett saknat dokument om godkänd lokal vägrade Folkpensionsanstalten att ersätta staden Kristinestad för företagshälsovården. Det privata bolaget fick då själv betala mellanskillnaden till staden – som uppgår till 75 000 euro enbart för år 2018.

Nyhetsbild

Ännu en ledande tjänsteman söker sig bort från Kaskö

Ännu en ledande tjänsteman vill byta jobb och komma bort från Kaskö. Det är chefen för en sektor som har tuffa sparkrav.

Nyhetsbild

Ledare: Mera respekt och äkta dialog efterlyses i Finland

Viljan att föra en äkta dialog saknas, sade en bekymrad president i sitt nyårstal.

Ledare: Efterdyningar från händelserikt år fortsätter 2020

Ett händelserikt år i regionen är inne på sina sista timmar.

Förvaltningssekreterarjobb lockar tre i Kristinestad

Tre personer vill bli förvaltningssekreterare i Kristinestad. Sekreteraren anställs tills vidare.

Ingen vill vikariera teknisk direktör i Kristinestad

Ingen är intresserad av ett vikariat som teknisk direktör i Kristinestad. Ordinarie direktören är tjänstledig ett halvt år.

Nyhetsbild

Gottmans altartavla behöver restaureras

Lorens Gottmans altartavla från 1735 ska restaureras. Och klockstapeln i Sideby väntar på ett nytt kors. Då vänder sig den kyrkliga samfälligheten till Kyrkostyrelsen med hopp om bidrag.

Nyhetsbild

Barnhemmet grundades för att få bort tiggande barn från gatorna

Tiggeri var för många fattiga förr enda möjligheten att livnära sig på. Med fattigdomen följde ofta också annat elände och familjer splittrades. I Kristinestad grundades barnhem för att få bort tiggande barn från gatorna.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet