Mona Söderman

mona.soderman@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Skogsägare förordar Fortum för planerad vindkraftspark – "Nu är det upp till var och en att bestämma"

Fortum erbjuder det fördelaktigaste arrendeavtalet. Av den åsikten är den styrgrupp som markägarna på Bredåsen i Närpes har tillsatt för att jämföra arrendeavtalen för vindkraft.

Nyhetsbild

Rangsbybor trötta på att kryssa mellan väggropar och lappningar: "Varför räcker inte pengarna hit?"

Nu är måttet rågat. Vägen genom byn är i allt annat än bra skick. Det anser man i Rangsby och tycker att det är hög tid för en förbättring från grunden och ny beläggning.

Nyhetsbild

NTM-centralen lovar inga förbättringar – "Pengarna räcker inte till"

På NTM-centralen känner man till Rangsbyvägens dåliga skick, men inga förbättringar utlovas under den närmaste tiden.

Nyhetsbild

Korsnäs skola får fjärrvärme – 35 000 euro satsas för att spara pengar

KORSNÄS Det är aktuellt att ansluta Korsnäs kyrkoby skola och hyreshuset Bredblick till fjärrvärmenätet. Uppvärmningskostnaderna väntas då bli lägre för kommunen.

Nyhetsbild

Kaskö förhandlar med tre daghemsbyggare – "Det här är ett sätt att undvika problem"

Kaskö stad har gått in för att inte bygga ett nytt daghem i egen regi. I stället skulle en entreprenör bygga huset, där staden sedan hyr in sig. Också hälsovården och socialbyrån ska enligt planerna finnas i samma byggnad.

Nyhetsbild

Diakoner i Närpes byter tjänstgöringsort – och kantorn i Övermark kan bli församlingsmusiker

Från och med september har det skett ommöbleringar inom diakonitjänsterna i Närpes församling. Anställda har både slutat och bytt plats.

Nyhetsbild

Grönviks hus byter skepnad och kan bli högre

Det så kallade Grönviks hus mitt i Näsby kommer enligt de planer som finns att få ett helt nytt utseende. Dessutom har den nya ägaren planer på att bygga till huset med en våning. Här kan du se en skiss på planerna.

Nyhetsbild

Behöver 2,4 miljoner euro mer i budgetanslag

Nästa års budget i Närpes väntas öka med 2,4 miljoner euro. Det kommer att krävas mera pengar för skola, daghem och vård. Och tekniska centralens utgifter för byggnaderna ökar.

Närpes ger mera till ishockeyn

Närpes stad höjer sitt sponsorbidrag till Kraft Hockey.

Nyhetsbild

Taket får vänta på förstorade Finby daghem

Det blir inget nytt tak på Finby daghem i år. Pengarna för att förnya vattentaket läggs i stället på ombyggnaden av en del av byggnaden för att få rum med en avdelning till.

Närpes bidrar med 31 000 euro till nya broar

En bro i Pörtom och en i Övermark ska förnyas. Närpes stad deltar med 31 000 euro i projekten.

Nyhetsbild

Närpes stad sköter gärna äldreomsorg själv

Ett nytt arrangemang får inte rasera den goda vård och omsorg som kommunerna byggt upp, säger Närpes som vill ha möjlighet att sköta till exempel äldreomsorg själv i en ny österbottnisk samkommun. Och staden varnar för brådska. Man bör inte heller ha för bråttom med hela omorganiseringen av social- och hälsovården.

Nyhetsbild

Närpes vill utvidga handeln på Högback

Högback-Nixback affärsområde i Finby är redan utbyggt till största delen. Nu siktar Närpes stad in sig på en utvidgning av området.

Nyhetsbild

De här företagen ska bygga hälsohuset på Mosebacke

Det nya hälsohuset på Mosebacke ska enligt planerna börja byggas i höst. Nu är entreprenörerna för bygget valda.

Nyhetsbild

Extramormor kan behövas då föräldrarna separerar

En separation kan innebära att det sociala nätverket förändras eller begränsas. Då kan en extramormor komma in i bilden som en trygg vuxen.

Kaskö vill utreda om det går att föda upp yngel med ny teknik

I Kaskö vill man utreda om det är möjligt att föda upp fiskyngel med så kallad vattencirkulationsteknik. Avsikten är att i så fall hitta en intresserad aktör som ska driva anläggningen.

Nyhetsbild

Föreningar i Korsnäs får del av fondpengar

Flera föreningar i Korsnäs samt biblioteket och Lärknäs åldringshem får del av fjolårets avkastning ur Korsnäs kommuns hembygdsfond. Här är de som får bidrag.

Nyhetsbild

Kaskö ställer tuffa sparmål – 10 procent ska skäras bort

I Kaskö har man ett tufft sparmål framför sig. Alla stadens avdelningar åläggs att spara in 10 procent på nästa års budget jämfört med årets.

Nyhetsbild

Kaskö stad avstår gärna all vård till ny samkommun

Det är nödvändigt för Kaskö stad att överföra vården till Österbottens välfärdsområde. Rekryteringen av personal, de växande behoven av service och stadens dåliga ekonomi talar för en överföring av all vård till samkommunen.

Nyhetsbild

Flislager fattade eld i Yttermark

Uppdaterat. Vid tvåtiden på tisdag eftermiddag började det brinna i ett flislager invid ett egnahemshus i östra Yttermark. Det visade sig att branden hade startat från pannan, och därifrån hade elden spridit sig till flislagret.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet