Stig Nygård

stig.nygard@vasabladet.fi

KOLUMN: Idrott och politik hör ihop

Det är inte primärt idrottsorganisationernas högt stående etiska värderingar som styr var olika idrottsevenemang arrangeras och om de genomförs. Det är marknaden, pengarna, som styr, skriver Stig Nygård i sin kolumn.

KOLUMN: Det är någonting som fattas

KOLUMN: Ett samhälle för de resursstarka

Det verkar vara mer regel än undantag att de svaga, sjuka och resurssvaga i vårt samhälle på olika sätt drabbas då våra kommuner drar åt svångremmen.

KOLUMN: Ekonomi framom människoliv?

KOLUMN: Ett grönt kort som vinst

Med vår åldrande befolkning och oförmånliga demografiska struktur behöver vi nämligen mer än någonsin arbetskraftsrelaterad invandring för att klara räntorna och amorteringarna, skriver Stig Nygård i sin kolumn.

KOLUMN: I kriser testas ledarskapet

Coronaviruset hotar inte enbart vår hälsa och våra liv. Fortsätter pandemin sin expansiva framfart står vi också inför en social kris och en ekonomisk kris.

KOLUMN: Naiv idealism?

Krig, fred och krig. Historien har en tendens att upprepa sig. Åter ser vi hur nationalismen, fascismen, främlingsfientligheten och hatretoriken sprider sig i det ”civiliserade” Europa, också Finland.

KOLUMN Vasa stad får lov att tänka om

Vasa stads höga investeringstakt har medfört att ekonomin krisar. Tillgångar finns men det är ebb i kassan.

KOLUMN Fyra viktiga dagar i december

Trots att 2019 kan betraktas som politikens galna år i Finland, med bland annat fyra regeringar (glöm inte Sipiläs expeditionsministär), så gick Österbotten och svenskan stärkta ur kaoset.

KOLUMN: Bredden skapar mervärde

SROI är ett av få koncept som även beaktar värdet av effekter som saknar marknadsvärde, som exempelvis självkänsla och social integration.

KOLUMN: Sälja Pikipruukki eller Vasa elektriska?

Nyhetsbild

Ledare: Paradigmskifte i ekonomin?

Kan den digitala transformationen med ändrade konsumtionsvanor och cirkulär ekonomi ge oss en hållbar utveckling och en bättre framtid?

Nyhetsbild

LEDARE: Till salu: online manipulation

Vi måste finna helt nya samarbetsformer för att stävja hybridpåverkan och dess negativa följder. Det här är ett hot vi inte kan negligera.

Nyhetsbild

Ledare: Lobbarnas dubbla lojaliteter

Medborgarna vill veta vilka lobbarna är, vem de representerar samt hur och med vilka summor deras verksamhet finansieras.

Nyhetsbild

Ledare: Fyra alternativ för Finland

Ingenting pekar på att vi skulle få en babyboom i Finland. Av själviska orsaker borde vi därför få fart på den arbetsrelaterade invandringen.

Nyhetsbild

Ledare: Hellre vinna än försvinna för Vasa

Vasa måste nu anpassa kostymen för att få ekonomin i skick och samtidigt balansera detta mot sin offensiva framtidsstrategi.

Nyhetsbild

Ledare: Nationalismen splittrar EU?

De verkliga fosterlandsvännerna hittar du inte bland de som vill splittra Europa, utan bland dem som vill bygga ett nytt och modernare Europa.

Nyhetsbild

Ledare: Språkkunskaper öppnar dörrar

Att lära sig de egna kommuninvånarnas språk och grannarnas språk är det naturliga. Efter det går man vidare med fler språk.

Nyhetsbild

Ledare: Gonggongen räddade Antti Rinne och SDP

Nu gäller för Antti Rinne att hitta en tillräckligt bred politisk bas som accepterar SDP:s tröskelfrågor. SFP vann i Österbotten.

Nyhetsbild

Ledare: Vasa blir kolfritt, men inte Kina

Det är enorma satsningar på klimatet och framtiden som nu sker framför våra ögon, och det i Vasa.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet