Stig Nygård

stig.nygard@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Ledare: Vi har varit naiva och alltför blåögda

Tydligen har vi finländare varit för blåögda. Vår naiva inställning har vårdjättarna utnyttjat medan våra gamla och våra barn tvingats ta smällen.

Nyhetsbild

Ledare: Rösta – en medborgerlig plikt?

Tvång har aldrig lämpat sig för finländarna. Och det gör det inte heller vad valdeltagandet beträffar.

Nyhetsbild

LEDARE: Orpo snubblade på sista hindret

Ser vi på regeringsbildningen efter valet är det som vanligt dels valresultatet, dels regeringsprogrammet som avgör. Men intressant blir det.

Nyhetsbild

LEDARE: Basinkomst utan käpp orealistisk

Ett socialskydd som är enklare till sin uppbyggnad än det nuvarande upplägget, kombinerat med en prestationsbaserad ersättning, kunde motivera till aktivitet.

INSÄNDARE: Med respekt för individen

Organisationer och företag inom social- och hälsovården kan inte fungera med samma villkor som vinstbringande företag. Åtminstone inte i ett samhälle var man vill behandla väl och rättvist alla sina invånare.

Nyhetsbild

Ledarkommentar: Non-profit ett bättre alternativ

De goda erfarenheterna från de lokala förenings- och stiftelsedrivna non-profitaktörerna gjorde att kommunerna i tiden föll pladask för vårdjättarnas lockrop om billigare vård.

Nyhetsbild

Ledare: Rädslan smög in i välfärdsstaten

En rädsla för att alla i samhället ser vad som händer men ändå inte ingriper. En rädsla för att vara utlämnad.

Nyhetsbild

Ledare: Överhettad fusionsdebatt

Korsholmarna kan själva, genom ett högt valdeltagande i den rådgivande folkomröstningen, påverka sina fullmäktigeledamöter.

Nyhetsbild

Ledare: Ny lag försvårar polisens jobb

En lagförändring borde ju generellt innebära en förbättring som ser till helheten. Nu verkar konsekvensbedömningen lysa med sin frånvaro och de resursbehov som uppstått har inte beaktats.

Nyhetsbild

Ledare: Kanslichefernas väckarklocka

Kanslichefernas utspel är mycket ovanligt och speglar den stora oro för landets framtid som landets högsta tjänstemän känner, och kan därför inte nonchaleras.

Nyhetsbild

Ledare: Vårdjättens snikenhet

De svagaste och mest försvarslösa åldringarna i vårt samhälle, den generation som byggt upp vår välfärd, drabbas nu av vårdjättens upprörande snikenhet.

Nyhetsbild

Ledare: Brexit skapar kaos i Europa

Som det ser ut nu så väntar ett stort europeiskt brexitkaos efter den 29 mars, om 71 dagar. Det förlorar vi alla på.

Nyhetsbild

Ledare: Kaoset i Sverige bara fortsätter

Vänsterpartiet vill i sig se Stefan Löfven (S) som Sveriges nästa statsminister. Men inte till vilket pris som helst. V-klausulen spökar.

Nyhetsbild

Ledare: Invandringen blir hett valtema

Händelserna i Uleåborg kommer att påverka finländarnas attityder gentemot flyktingar och skärpa den finländska invandringspolitiken.

INSÄNDARE: Kommentar till ledaren lördagen den 5 januari

Nyhetsbild

Stormen: Heta känslor i kalla hus

LEDARE Erfarenheterna från denna storm visar att elbolagen har orsak att se över sina rutiner då det gäller förmågan att hantera anstormningen från oroliga abonnenter.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Hotad demokrati oroar Niinistö

Den röda tråden, under de sju år Niinistö hållit sina nyårstal, har varit att varje medborgare i sin vardag bör ta ett personligt ansvar för sina gärningar.

Nyhetsbild

Ledare: Det långvarigas privilegium

Det långvarigas privilegium är att kunna göra oss större och djupare än vad bara tillfället och nuet förmår.

Nyhetsbild

Ledare: Finlands tio förlorade år

I stället för att åtgärda de strukturella problemen har Finland i tio år valt att skjuta problemen framför sig och öka skuldbördan med 50 miljarder euro.

Nyhetsbild

Ledare: Enbart el- och gasbilar år 2045

Trafiken och transportsektorn står i dag för en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Finland. Finlands andel av de globala koldioxidutsläppen är endast 0,15 procent.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet