Stig Nygård

stig.nygard@vasabladet.fi

Nyhetsbild

LEDARE: Finlands aktiva säkerhetspolitik

Kan man inte bli medlem i Nato går det att förbättra sin säkerhetspolitiska situation och försvarspolitiska styrka genom att i tur och ordning knyta bilaterala avtal med länder som är medlemmar i Nato.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Österbottnisk modell som plan B

Alla blir knappast nöjda, men får man en förhandlingslösning bland vänner, är den garanterat bättre än ett diktat från Helsingfors.

Nyhetsbild

Stig Nygård: SDP:s vita fläck: Österbotten

I Österbotten har vi inte varit speciellt duktiga vad röstkoncentreringen beträffar. Därför finns en risk att landskapet Österbotten efter riksdagsvalet nästa år åter blir en vit fläck på FSD:s kanske också SDP:s riksdagskarta.

Nyhetsbild

Ledare: Oklart resultat – oviss regeringsbas

De kommande veckorna kommer att bjuda på stor politisk teater där slutscenen kan bli dramatisk och dessutom oförutsägbar. Detta trots att nästan alla de svenska partierna är väldigt konservativa i sin syn på politiken.

Nyhetsbild

Ledare: Det utsatta analoga folket

De analoga medborgarna tillhör inte ett prioriterat kundsegment, oberoende av om vi talar banker, offentlig sektor eller privata sektorn som helhet.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Sipilä bromsar, backar och gasar

Problemet är att regeringen genom sina arbetsmetoder under resans gång tappat i trovärdighet. Därför vet vi inte om det budgetförslag som nu presenterades var sanningen eller om det var fråga om regeringens politiska sanning.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Kan SD bli störst i Sverige?

Resultatet i det rikssvenska riksdagsvalet verkar rätt förutsägbart. Det som däremot är det intressanta är hur det går med regeringsbildningen.

Nyhetsbild

Dåliga vägar och ingen helikopter

Nu verkar stomvägnätet vara planerat så att det stöder det kommande storlandskapet med Seinäjoki som ny huvudort.

Nyhetsbild

Finland ska bli barnvänligare

Vi måste på alla beslutsnivåer inse att satsningar på barn och ungdomar bör vara en framtidsstrategi med högsta prioritet. Tala om att uppfinna krutet på nytt…

Nyhetsbild

Ingen ska behöva dö ensam

Vi måste bli bättre på att ta till oss den godhet som finns bland våra medmänniskor.

Nyhetsbild

Vi talar om ett gram per dag

Ur en folkhälsoaspekt kunde målsättningen vara att de kommande generationerna beväringar skulle vara i minst lika bra skick som sina farföräldrar.

Nyhetsbild

Ledare: Turismen har tillväxtpotential

Inom turismen kan det enkla vara det unika. Vi talar om en mix av stora och små alternativ som är årstids- och kundanpassade.

Nyhetsbild

Riksdagsvalet blir ett val om vårdreformen

Finland har ett av de mest ojämlika sjukvårdssystemen i hela EU. Alla får inte den vård de behöver på grund av höga kostnader, långa avstånd och långa vårdköer.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Blockpolitikens saga all i Sverige?

Sverigedemokraterna är nu näst största partiet i folkhemmet. Socialdemokraterna tappar mark och folkhemstanken är hotad.

Nyhetsbild

"Munken" som kan rädda vår framtid

Likt Titanic kör vi med full fart mot isberget med alldeles för få livbåtar i förhållande till antalet passagerare. Lika osänkbara som Titanic en gång uppfattades vara.

Nyhetsbild

EU faller med flyktingfrågan

För sin egen överlevnads skull krävs nu ett radikalt handlingsprogram av EU.

Nyhetsbild

De låga räntorna är snart ett minne blott

Den stimulanspolitik ECB bedrivit har varit avgörande för att hålla euroskutan flytande.

Nyhetsbild

De starka och mäktiga styr - de små tittar på

Värderingarna EU- bygget baserar sig på har gett resultat men respekteras inte längre, och vi är tillbaka på ruta ett.

Nyhetsbild

Fler politiska startups i fastun

I den gamla, analoga världen gick förtroendet nerifrån och upp. I den digitala världen fungerar det inte så längre. Nu uppstår förtroende mellan människor.

Nyhetsbild

SDP på offensiven

Genom offensiva programförklaringar har SDP fångat polariseringen i samhället och funnit sin målgrupp. Partiet står redo inför riksdagsvalet.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet