Stig Nygård

stig.nygard@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Ledare: Stormaktspolitik kring oljepriset

Det är inte i första hand ekonomin och klimatet som styr prisutvecklingen på råoljan. I slutändan handlar det mycket om politik, stormaktspolitik.

Nyhetsbild

Ledare: Finland är inte Sverige

Vår viktigaste resurs är människan, och uttryckligen medmänniskan. I Finland försöker vi knipa minuter, men glömmer människan.

Nyhetsbild

Ledare: Försvarsviljan nyckel till framtiden

Finländarnas inställning till försvaret av landet verkar genomgå en förändring. Vad det på kunde vara föremål för noggrannare kartläggning och analys.

Nyhetsbild

Ledare: Britternas dröm om fornstora dar

Redan nu står det klart att ingenting blir som förr efter brexit, vare sig i Europa eller Storbritannien. Det finns inga vinnare – bara förlorare.

Nyhetsbild

Ledare: Mässlingsfallet - en ögonöppnare

Att låta bli att vaccinera ett barn kan inte vara en rättighet utan tillhörande skyldigheter. Man utsätter ju många oskyldiga människor för livsfara.

Nyhetsbild

Ledare: Vi behöver ett strömmingsuppror

Vi bör öka konsumtionen av inhemsk fisk och det rejält. Att äta närproducerad hälsosam mat är en miljögärning samtidigt som den har en sysselsättande effekt.

Nyhetsbild

Ledare: Energiklustrets turboväxel

Genom att Vasa Elektriska nu tar en aktivare roll än tidigare har regionen tagit ett viktigt men avgörande steg för att förstärka sin position som Nordens energihuvudstad.

Nyhetsbild

Ledare: Nativiteten och klimatet valteman

Vi måste se över våra värderingar och attityder och göra Finland till ett barnvänligare samhälle. För utan barn har vi ingen framtid.

Nyhetsbild

Ledare: Tyskland står vid ett vägskäl

Hur ändras Tyskland efter Merkel? Landets vägval i invandringsfrågan och ekonomin kommer att påverka hela EU.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Vasa spänner bågen högt

LEDARE Vasa stad är inne i en mycket expansiv period, staden vill positionera sig inför framtiden i en globalt konkurrerad marknad.

Nyhetsbild

Stig Nygård: En trovärdig grön lösning

Pekka Haavisto har nu alla möjligheter att bli De grönas stora hjälte, eftersom partiet har potential att öka sitt nuvarande understöd.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Svenskans berg- och dalbana

LEDARE Finska språknämnden efterlyser ett språkpolitiskt program. Efterlysningen är befogad eftersom det verkar saknas en strategi för nationalspråkens överlevnad.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Kvarkenfärjan är vår bro in i framtiden

I ett längre framtidsperspektiv är investeringen i en ny Kvarkenfärja en betydligt större strategisk linjedragning än man kanske först anar.

Nyhetsbild

Ledarkommentar: En Grön kris

De Grönas ordförande Touko Aalto gjorde det enda rätta. Han prioriterar hälsan framför politiken och avgår.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Kapprustning hotar Europa

LEDARE Det är mycket oroväckande att stormakterna finner anledning att också officiellt bryta ingångna nedrustningsavtal för kärnvapen.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Riksdagsval med jourtillägg

Riksdagsvalet blir intressant i Österbotten. I svallet efter jourbeslutet strider Samlingspartisterna öppet, medan SDP vädrar morgonluft.

Nyhetsbild

Stig Nygård: Ordet är dialog – inte diktat

LEDARE Det har gått prestige i konflikten mellan facket och regeringen, och inga lätta lösningar verkar finnas i sikte, vilket indikerar på en långt utdragen eskalerande arbetsmarknadskonflikt.

Nyhetsbild

Ledare: Facket ställs mot riksdagen

Företagsledaren Sipilä är med företagets aktiemajoritet i sin hand åter beredd att tumma på viktiga demokratiska principer för att få sin vilja igenom.

Nyhetsbild

Ledare: Kunskap och tolerans

Språkambassadörerna berättar hur de såväl personligen som yrkesmässigt upplevt nyttan med att kunna använda båda språken.

Nyhetsbild

Ledare: Språket och regional utveckling

Nya tider kräver nya strategier, speciellt som de nuvarande strategierna riskerar föra oss ut i marginalerna.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet