Tom Johanson

tom.johanson@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Ny fullmäktigeordförande: Karleby måste våga se längre framåt

KARLEBY Ekonomin är en stor utmaning för Karleby stad. Fullmäktigeordförande Tiina Isotalus (SDP) säger att man för den skull inte kan dra ner på allting utan måste våga ha ett längre perspektiv.

Nyhetsbild

Entreprenör valdes för Yxpila skola

KARLEBY YIT Suomi tar hand om totalentreprenaden för  Yxpila skola och daghem.

Nyhetsbild

Soite lägger ut 157 platser inom serviceboendet till privata aktörer

KARLEBY/KRONOBY Nu verkställs Soites beslut om att lägga ut platser inom äldrevården till privata aktörer. En utredning visar att beslutet är försvarbart.

Nyhetsbild

Järnvägen ska ge Karleby draghjälp

KARLEBY Utveckling av järnvägen, Idrottsparken och storindustriområdet ingår i Karleby stad program för att förstärka stadens livskraft.

Nyhetsbild

Ny bassäng ska ge Sundet renare vatten

KARLEBY Sundet får en bassäng där fasta ämnen sjunker ner innan vattnet går vidare genom centrum. I budgeten för nästa år föreslås 350 000 euro för ändamålet.

Nyhetsbild

Renlunds skola föreslås bli "konsthus" – interiören ska bevaras

KARLEBY Dansundervisning och en del andra kulturaktiviteter föreslås flytta in i trädelen av före detta Renlunds skola i Karleby.

Nyhetsbild

Karlebystyrelsen håller fast vid beslut om tomterna på Brudskär

KARLEBY Besvär har lämnats in mot Karleby stadsfullmäktiges beslut om principerna för överlåtelse av tomterna på Brudskär. Stadsstyrelsen vidhåller att beslutet togs i laga ordning.

Nyhetsbild

Unikt besvär: Karlebystyrelsen vill pröva stadens eget nämndbeslut i domstol

KARLEBY Karleby stad står mot stadens byggnads- och miljönämnd i en rättslig prövning av ett beslut om undantagstillsånd i Maringais.

Nyhetsbild

Esko Aho: Karleby hamn har kunnat ana hur framtiden ser ut

KARLEBY Ex-statsminister Esko Aho säger att den som snabbt och fördomsfritt ser framåt och kan planera följande steg är vinnare.

Nyhetsbild

Kyrkhelgen har Jesu återkomst som tema

KARLEBY Kyrkhelgen i Karleby ordnas för elfte gången i mitten av september. Arrangörerna räknar med att ha cirka 2 500 deltagare.

Nyhetsbild

Karleby villigt att ta emot kvotflyktingar

KARLEBY Karleby siktar på att ta emot 30 kvotflyktingar också år 2020. Stadsstyrelsen behandlar frågan på måndag.

Nyhetsbild

Karlebypriset till Virva Puumala och Oona Airola

KARLEBY Sopranen Virva Puumala och skådespelaren Oona Airola har mottagit årets Karlebypris.

Nyhetsbild

Sockenkyrkan återinvigs den 22 september

KARLEBY Församlingarna i Karleby firar så gott som hela september. I festmånaden ingår även återinvigningen av Sockenkyrkan på Kyrkbacken som renoverats invändigt.

Nyhetsbild

Tröskeln sänks för familjer att söka stöd

De förebyggande åtgärderna lyfts fram i arbetet för att förbättra barnens och ungdomens välmående i Mellersta Österbotten. Tröskeln att söka hjälp ska sänkas.

Nyhetsbild

Idrottsparken i medvind

Idrottsparken i Karleby är en viktig del för att öka stadens och regionens dragningskraft. Stadsstyrelsen informerades om nuläget vid sitt möte i måndags.

Nyhetsbild

Kampanj ger unga möjlighet att följa med en ledare

Unga erbjuds möjlighet att bekanta sig med en företags- eller organisationsledare under en arbetsdag. Båda parterna kan dra nytta av samarbetet.

Nyhetsbild

Villa skola firade sina 150 år, utvecklas hela tiden

KARLEBY Villa skola i Karleby är den äldsta skolan i Österbotten som fortfarande är i bruk och finns på sitt ursprungliga ställe. Skolan firade sitt 150-jubileum i dag.

Nyhetsbild

LEDARE: Finländarnas intresse för politik växer

Intresset för politik och val ser ut att växa. Det kan delvis bero på Sannfinländarnas frammarsch drar med sig nya anhängare, men också en motreaktion som gynnar de andra partierna.

Nyhetsbild

LEDARE: Rikspolitiker kan vara även kommunalpolitiker

Det är ingen ovanlighet att rikspolitiker har tunga politiska poster samtidigt i sina hemkommuner. Denna möjlighet ifrågasätts ibland. Det finns även klara fördelar med dubbelrollen.

Nyhetsbild

LEDARE: Regeringen går ut till folket med sitt program

Ministrar besöker 60 av landets bibliotek för att presentera regeringsprogrammet. Alla sätt att inkludera folket är välkommet. Om regeringen kan ordna någon segerparad om knappt fyra år är oklart.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet