Tom Johanson

tom.johanson@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Nyårslopp efter en paus på 20 år – "Finns beställning på ett lopp av denna typ"

KARLEBY Det blir ett nyårslopp i Karleby efter ett uppehåll på på 20 år. Gamlakarleby IF arrangerar loppet på nyårsaftonen.

Nyhetsbild

Barnpsykiater: Fysisk aggression måste stävjas i unga år

KARLEBY Barn som inte har någon som är starkare än dem själva i sin näromgivning blir lätt otrygga. Fysisk aggression måste stävjas i unga år, säger barnpsykiater Jari Sinkkonen.

Nyhetsbild

Nya landskapsdirektören: Samarbete ett nyckelord för Mellersta Österbotten

KARLEBY Samarbete i olika riktningar är ett måste för Mellersta Österbotten. Nyvalda landskapsdirektören Jyrki Kaiponen tror att landskapet har en ljus framtid.

Nyhetsbild

Pengar till Soite delade Karlebyfullmäktige – Centralplan fick pengar

KARLEBY Anslaget för köptjänster från Soite delade Karlebyfullmäktige. Efter omröstning slogs stadsstyrelsens förslag på 158 854 700 euro fast.

Nyhetsbild

Intresset för influensavaccin ökar – Soite har 20 000 doser

KARLEBY Allt fler väljer att ta vaccin mot säsongsinfluensan på Soites område och i år har 20 000 doser reserverats. Vid behov beställer man mera.

Nyhetsbild

Tom Johanson: Världens viktigaste oviktiga sak

Fotbollsfebern har stigit ordentligt i Karleby. Därför är då heller inga problem för beslutsfattarna att hosta fram pengar för Centralplan så att man kan spela ligafotboll nästa säsong. Knappast vågar någon av politikerna ta strid om anslaget på 700.000 euro i nästa års budget.

Nyhetsbild

Sammanslagen tingsrätt börjar vid årsskiftet

Tvåspråkigheten förstärks och verksamheten effektiveras. Ledande lagman Daniel Allén tror att den sammanslagna tingsrätten ger fördelar.

Nyhetsbild

Trafiken planeras om på Indolaområdet

KARLEBY Utkastet till stadsplan för Linnusperä i Karleby framläggs till påseende. I utkastet beaktas en del nya trafiklösningar.

Nyhetsbild

Familjesalong Milana öppnar i Karleby

KARLEBY Anastasia Häggblom tyckte det var svårt att själv klippa barnens hår. Nu har hon snart frisörsalong i både Jakobstad och Karleby.

Nyhetsbild

Karleby slår på bromsen under slutet av året

KARLEBY Den ekonomiska rapporten för årets tio första månader ser bra ut, överskottet ligger på 15,5 miljoner. Men slutet av året befarar man ett ordentligt ras.

Nyhetsbild

Sandskata får frisbeebana med 18 hål

KARLEBY Efter otaliga talkotimmar börjar frisbeegolfbanan vid Sandskata i Karleby vara klar. Korgarna är på plats, men ännu återstår att ta bort några träd.

Nyhetsbild

Kaiponen ny landskapsdirektör i Mellersta Österbotten

KARLEBY Jyrki Kaiponen har valts till Mellersta Österbottens förbunds landskapsdirektör. Tjänsten är tidsbunden, till utgången av år 2020.

Nyhetsbild

Nämnden värnar om rekreationsvärdet på Halkokari strand

KARLEBY Stadsplanen för området öster om Stadssundet bör inte tillåta sådan verksamhet som kan åsamka miljöolägenheter för de som bor i närområdet. Bland annat det lyfter byggnads- och miljönämnden i Karleby fram i sitt utlåtande.

Nyhetsbild

Stadsstyrelsen vill hålla skatten – debatt väntas i fullmäktige

KARLEBY Reino Herlevi (C), ordförande för stadsstyrelsen i Karleby, räknar med att nivån på skatteuttaget väcker diskussion då fullmäktige tar sig an nästa års budget. Styrelsen beslöt i varje fall enhälligt att hålla fast vid den tidigare inkomstskattesatsen, 21,75 procent.

Nyhetsbild

Staden satsar en miljon på Centralplan – som tillfällig lösning

KARLEBY Att Centralplan sätts i ligaskick innebär inte att tanken på en ny stadion förfaller. Det är en tillfällig lösning och förberedelserna för den så kallade hybridarenan fortsätter.

Nyhetsbild

Soites styrelse håller fast vid den vidare budgetramen

KARLEBY Soites styrelse håller fast vid sitt tidigare förslag att nästa års budget utgår från årets budget minskad med en procent. Budgetförslaget innehåller inget överskott.

Nyhetsbild

Lotten Björkstrand premieras för arbetet med att hålla svenskan levande i Karleby

KARLEBY På svenska dagen mottar Lotten Björkstrand Folktingets förtjänsttecken. Festligheterna ordnas på Åbo svenska teater. Hon säger att hon är överraskad och samtidigt mycket hedrad. Hon ser utmärkelsen som ett erkännande för hela personalen vid Svenska daghemmet.

Nyhetsbild

Karleby rustar upp Centralplan för ligaspel – beslut tas i kväll

UPPDATERAD En åskådarläktare som tar 800 personer skaffas till Centralplan i vinter. År 2020 ska belysningen utvecklas så att den klarar kraven för ligaspel.

Nyhetsbild

Reflex en billig livförsäkring

KARLEBY Signalkläder hör till standardutrustningen för många yrkesgrupper. Men också andra som rör sig mörker bör tänka på att de ska synas så bra som möjligt. Rainer Tapanainen på Image Wear i Karleby berättar att signalkläderna utvecklas hela tiden.

Nyhetsbild

Karleby ska ses i ny belysning

KARLEBY Karleby kommer i ett nytt sken under den mörka tiden av året. Storgatan och Chydeniusparken får som bäst drygt hundra ljuskronor. Dessa kompletterar den traditionella julbelysningen på Storgatan.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet