Tom Johanson

tom.johanson@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Karleby ska höja aktiviteten på Kronobyåsen

Beredskapen att kunna marknadsföra Kronobyåsen ska höjas. Det handlar om området som Karleby stad köpte av församlingen för ett år sedan.

Nyhetsbild

Tom Johanson: Rekordmånga kandidater

Intresset att kandidera i riksdagsvalet är rekordstort i Karleby. Sammanlagt 20 karlebybor finns med på kandidatlistorna. Anmärkningsvärt är att många av de små grupperingarna har lyckats få kandidater i Karleby.

Nyhetsbild

Miljötillstånd för Keliber godtas av Karleby stad

Tillståndet och tillståndsvillkoren för Kelibers gruvdrift och torrläggning av två sjöar duger åt byggnads- och miljönämnden.

Nyhetsbild

Krista Kiuru: Sipiläs modell hotade Soite

Krista Kiuru (SDP) vill bygga vidare på vårdreformen. Men det ska vara en renodlad vårdreform som tryggar tillgången på vård i hela landet.

Nyhetsbild

Karlebypolitiker vill uppdatera busslinjerna – betjänar inte stadsborna tillräckligt bra

Busslinjerna i Karleby har ritats upp för länge sedan och borde uppdateras. Frågan uppmärksammas i en fullmäktigemotion.

Nyhetsbild

Pengar söktes för 20 projekt

Ansökningar om pengar ur EU:s strukturfond har lämnats in till Mellersta Österbottens förbund för 20 projekt.

Nyhetsbild

Ungefär 70 000 ton avfall via Ekorosk per år

KARLEBY "Halvvägs till Såka" ligger Storkohmo avfallsanläggning. Storkohmo är numera den enda fungerande deponin inom Ekorosks område.

Nyhetsbild

Företagarna vädjar för Kronoby flygplats

KARLEBY Förutsättningar för näringslivet ska finnas i hela landet. Mellersta Österbottens Företagare betonar flygförbindelsernas betydelse.

Nyhetsbild

Soite utökar de digitala tjänsterna – ny app har tagits i bruk

Soite breddar sina digitala tjänster med mobilapplikationen Buddycare. Appen kan användas av patienter som kommer till tjocktarmsundersökningar.

Topparbackens industriområde förstoras?

Ett utkast till hur Topparbackens industriområde ska förstoras framläggs till allmänhetens påseende.

Nyhetsbild

Karleby och företagarna tecknade avtal

Karleby stad och företagarföreningarna i regionen har tecknat det första näringspolitiska samarbetsavtalet.

Nyhetsbild

Karleby tecknade avtal med KPV

KARLEBY KPV och Karleby stad tecknar ett samarbetsavtal som är värt 22 500 euro.

Nyhetsbild

Karleby vill namnge marinens korvett

Karleby stad föreslår att en av de fyra nya multifunktionskorvetter som försvarsmaktens ska köpa ska döpas till Kokkola.

Nyhetsbild

Fallna reformplaner ger Karleby huvudbry – brandstationsbygget kan tas upp igen

KARLEBY Karlebys planerade nya brandstation skulle övertas av landskapet. När landskapsreformen föll måste man tänka genom projektet på nytt.

Nyhetsbild

Karleby står för 5 miljoner av Soites utgiftsökning – Öppettider i Kronoby kan komma att diskuteras

KARLEBY Mera satsning på öppenvård, förebyggande vård och en översyn av öppettider på mottagningarna ingår i det sparförslag som diskuteras inom Soite.

Nyhetsbild

TOM JOHANSON: Skit att bli gammal?

Äldrevården har skapat rubriker, med rätta. Fokus har nu varit på stora privata vårdbolag som inte lever upp till förpliktelserna de har. Det är ändå bara en del av problematiken inom äldrevården som befinner sig i ett korsdrag mellan ökande behov och krav på att få ner kostnaderna.

Reformplanerna har gynnat Mellersta Österbotten

Beskedet att landskaps- och vårdreformen läggs ner togs emot med besvikelse i Mellersta Österbotten. Samtidigt var beskedet väntat.

Nyhetsbild

Soites sparbehov över 11 miljoner euro

Soite borde få ner kostnaderna med 11–14 miljoner euro på årsnivå. Ägarkommunerna har fått tjänstemännens sparförslag.

Nyhetsbild

Karleby ska bli vänligare mot cyklister och fotgängare

KARLEBY Det ska bli bekvämare att röra sig med cykel och till fots i Karlebys innerstad. Men biltrafiken stängs inte ut.

Nyhetsbild

Planförslaget för sundstranden remitterades

Förslaget till detaljplan för Sundets östra strand i Halkokari går till ny beredning.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet