Viveca Dahl

viveca.dahl@vasabladet.fi

Nyhetsbild

Till minne av Ralf

"Ralf dog i sviterna av covid-19 på Södersjukhuset i Stockholm. Nu väntar vi på att trafiken över gränsen ska normaliseras, så att en minnesstund kan hållas också i Finland", skriver Viveca Dahl.

LEDARE: Rör inte min "sanning"

Donald Trump är en person som triggas av motsättningar och han har lyckats rycka med sig många amerikaner in i den tankevärlden.

LEDARE: Mindre lyckat telefonsamtal

Ifall en politiker är missnöjd med det en journalist skriver ska det ventileras för öppen ridå, på debattsidan.

LEDARE: Försenat igen i Olkiluoto

Försenade kärnkraftskolosser passar illa i det energipolitiska landskap som kan tänkas ta form efter pandemin.

LEDARE: ”Nå, vem sku' nu vilja flytta hit?”

Alltför ofta får tankegången ”Nå, vem sku' nu vilja flytta hit?” alltför stort utrymme i detta land.

LEDARE: Coronan har gjort romerna än mer utsatta

LEDARE Europarådet, OSSE och Amnesty International har varnat för att den stora romska minoriteten inom EU kommer att fara illa under epidemin. Så har det också gått.

LEDARE: Kom och ät - mat tillverkad av luft på menyn

De nya livsmedlen kan kanske göra det möjligt att kasta loss från de allra värsta avarterna av modern, storskalig djurhållning.

Nyhetsbild

LEDARE: Ingen "normal" sommar för någon av oss

Ingen kan tvingas ut och turista. Beslutet är alltid den enskildes. Men Sverigesläkten kunde gärna komma.

 

LEDARE: Kvinnor drabbas hårdare ekonomiskt

Pandemin fördjupar redan existerande könsrelaterade orättvisor, konkluderar FN:s kvinnoorganisation.

LEDARE: Oroande tomrum?

Om man vågar sig på att formulera farhågorna bland Arbis-vännerna kan de kanske sammanfattas i uttrycket ”samma på svenska”.

LEDARE: "Begränsad gränstrafik" – inte helt stängt

I en liten båt sitter man stilla i det längsta och utgår från att "stängda gränser" betyder exakt just det.

LEDARE: Jaktplanen gör stort underskott än större

Är 2021 rätt tidpunkt för ett beslut värt tio miljarder, även om summan fördelas under en lång följd av år?

LEDARE: Visste ni att det finns vaccin för bin - dessa livsviktiga, hotade arbetare?

Insekterna blir färre, det är illa för livsmedelsförsörjningen. Men, tro det eller ej, det finns vaccin för bin.

LEDARE: Somalia har bistått Italien - bistår EU Afrika?

När coronaepidemin tar fart i Afrika, vad gör EU då? Följer Somalias exempel får man hoppas.

LEDARE: ”Titta, där kommer smittohärd nr 11 körande”

Av miljöskäl borde vi åka mer kollektivt. Men av smittoskäl borde vi - kanske? - åka mindre kollektivt, också efter coronan.

 

LEDARE: Vi borde välja en annan typ av ledare

En ”kvinnlig” ledarstil kan de allra flesta, oavsett kön tillägna sig. Utom de allra största narcissisterna.

LEDARE: Återuppväcka länet?

Intensifierat samarbete de tre landskapen emellan är möjligt också utan ett återuppståndet län.

LEDARE: Märklig tidpunkt för sjukhusbeslut

Ett sjukhus som körs ner lägger till slut ner sig självt och de som hållit i yxan behöver inte låtsas om att de gjort det.

 

LEDARE: Desinformation kan vara dödlig

Det är inte bara en virusepidemi som brutit ut. Den har en epidemi av tvivelaktiga nyheter i sitt följe.

Viveca Dahl: Nu håller globaliseringen andan

Varför förflyttas jag just nu tillbaka till stämningen i ett tomt klassrum i en folkskola på 1960-talet? För att alla (nästan) har gått hem. För att globaliseringen, som i min 60-talsvärld bara bestod av ett enda fartyg, håller andan.

Hittade du inte artikeln du sökte? Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv. Till arkivet