|

Framtida hot – lokala lösningar

Var för sig är de små byar i Östra Korsholm, men tillsammans har Älvbyarna etablerat sig som en företagsam och lokalpolitisk aktör.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Med tanke på kommunens ekonomi är det onödigt att vänta sig ny service, i stället skapar vi den själva. Så tänker man inom Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm – Itäisen Mustasaaren Jokikylät, som är ett exempel på en fungerande aktiv och vital förening, där medborgare från byarna Anixor, Martois, Miekka, Staversby, Veikars och Voitby förenat krafterna för att gemensamt sköta intressebevakningen och jobba för att öka sammanhållningen i den egna byn och mellan byarna. Geografiskt finns inget som heter Älvbyarna, men tillsammans har invånarna i området skapat en sådan gemenskap. För barnen i byarna är skolan den gemensamma nämnaren. Ett av de viktigaste projekten föreningen som bäst jobbar med är därför att rädda verksamheten i Veikars skola. Skolan är den första folkskolan i gamla Korsholm och grundad 1874, men kommunens ansträngda ekonomi gör att denna skola, likt många a­ndra lågstadier, hotas av stängning. I kommunfullmäktiges beslut från den 30 mars står bland annat att: ”I första hand skall delområdesvisa lösningar som i­nte k­räver stora investeringar sökas för att sänka driftskostnaderna till en ­acceptabel nivå. Om sådana lösningar inte kan hittas och när k­ommunens ekonomi så tillåter koncentreras kommundelens s­kolor till ett lärcenter”. Därför kommer byaföreningen att arbeta för att få ned drifts­kostnaderna i skolan genom olika projekt. På nyhetsplats i dagens tidning kan vi läsa om att driftskostnaderna kanske kunde sänkas geno­m att byta skolans oljeuppvärmning mot flis. Förutom skolan och pensionärshemmet finns daghem och än så länge en bank i Voitby. Byabussen och bokbussen kör här. En hälso­vårdare är på plats några gånger i månaden. Men det börjar bli femton år sedan den sista livsmedelsbutiken stängde. Det är en av orsakerna till byaföreningen nu planerar ett sam­arbete med en butik för att starta en matkasseservice för att underlätta vardagen för byarnas äldre och för barnfamiljer som kan ha det svårt att ta sig till butiken. Ett annat utvecklingsprojekt är Älvbyarnas kursgård, en mobil kursarrangör. Enligt Älvbyarnas egen byaplan är tolv procent av invånarna före­tagare och därutöver finns ännu traditionella jordbruks­företagare. Området har en arbetslöshetsgrad på en procent. Byaplanen görs upp vart femte år. I den första planen intervjuades ortsbor om hur de ser på området och vad de vill få ut av det. Nu skrivs den andra. I den baseras mycket på kommunens p­laner. Målet är att inspirera till samarbete. Aktiviteten ökar oftast när en skola, hälsostation, butik, bank eller annan serviceinrättning är hotad av indragning. Det beror oftas­t på att befolkningsunderlaget minskat och att styckepriset per producerad serviceform anses vara för högt. Ska byarna och glesbygden kunna behålla sin service och livskraft, krävs att man aktivt vårdar den lokala utvecklingens relation till samhällets förändringar och beslutsfattande. Och att man lyckas engagera människornas goda drivkrafter i en omställningsrörelse där de framtida hoten möts med lokala lösningar. Anixor, Martois, Miekka, Staversby, Veikars och Voitby. Var för sig är de små byar i Östra Korsholm, men tillsammans har Älvbyarna etablerat sig som en företagsam och lokalpolitisk aktör.

Kommentarer

Tyck till!

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt ger vi dig möjligheten att kommentera och diskutera den här artikeln. Håll dig till ämnet och håll god ton. Vårda ditt språk och respektera andra skribenter och personer i artikeln. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som vi bedömer som olämpliga.

Mest läst senaste veckan