– Utgångspunkten för hela projektet är de samhällsförändringar som skett under de senaste åren och de behov som finns idag – både hos äldre, ensamboende och deras anhöriga, men även vårdpersonalen, inleder Anu Ylikahri, pedagogisk utvecklare.

– Vi ville skapa en autentisk framtidsmilljö, som både våra studerande men också andra läroanstalter, företag och vårdaktörer kan ta del av för sin egen verksamhet. Vi hoppas kunna upprätta ett brett samarbete kring VamiaEASY, både med nya och gamla samarbetsparter, fortsätter Åsa Stenbacka, rektor. Vi kan arrangera skolningstillfällen och den teknik som redan finns här ska vi fortsätta att utveckla vartefter.

VamiaEASY – som rent konkret är en modernt inredd lägenhet i Vamias enhet på Krutkällarvägen i Vasa – har skapats i samarbete med ABB samt andra studielinjer på Vamia – bland annat el- och byggstuderande har involverats. Det är regionens första och hittills enda lärmiljö i sitt slag, och även något nytt för ABB, även om all den teknologi som använts här finns sedan tidigare.

– Det har varit en unik möjlighet för oss att testa vad som fungerar i en hemliknande serviceboendemiljö, vilka lösningar som kan användas till vad och hur de kan integreras med varandra, konstaterar Oskar Järnefelt, områdesförsäljningschef på ABB.

– ABB har ett utbrett samarbete med olika läroanstalter runt om i landet men detta är något helt nytt där vårdbranschen och teknologin förenas, fortsätter Maria Haavisto, marknadsföringschef på ABB.

Studerande Mari Suokas förevisar roboten som doserar medicinerna och påminner om när de ska tas.


För de studerande innebär VamiaEASY en möjlighet att ta del av den allra nyaste teknologin och sedan föra den kompetensen med sig ut i arbetslivet.

– Kunskap om dylika lösningar saknas på många plan, och denna miljö erbjuder en jättefin möjlighet för oss att redan i ett tidigt skede av studierna få kunskap om välfärdsteknologi och även träna på utmanande arbetssituationer, konstaterar Mari Suokas, som studerar till närvårdare.

I VamiaEASY har ABB-free@home-system använts i kombination med andra lösningar, såsom Google Homes röststyrda högtalare. Den boende, individen, har varit i fokus vid planeringen av systemet, som gjorts så användarvänligt som möjligt. Det kan styras med egen röst, med en enkel mobilapplikation eller från en väggmonterad panel med skärm. En stor del av funktionerna är dessutom sensorstyrda.

– Ringer det på dörren kan man kommunicera med och även via kamera se vem som ringer på via systemet, även på distans. Smartkylskåpet visar innehållet även på distans till de anhöriga, och robotdammsugaren startar när man lämnar hemmet. Sensorer skickar larm vid fallstötar och systemet larmar även om ingen rört sig i lägenheten på en viss tid, berättar Anu.

Via kameran vid ringklockan och kontrollpanelen kan den boende se vem som ringer på och även kommunicera med denne, visar Maria Haavisto, ABB.


Lamporna tänds automatiskt via rörelsesensorer och rullgardinerna styrs med fjärrkontroll. Även vattenkranen är smart och stänger av sig själv, och skåp och bänkar går att sänka och höja med fjärrstyrning. Medicindoseringen sker automatiskt av en förprogrammerad robot, som matar ut och ger röstkommando om när och hur tabletterna ska tas.

– Vi har redan hållit pilotskolningar i hur den fungerar, bland annat för Vasa stads anställda, berättar Anu vidare.

Tack vare den trådlösa tekniken kan systemet byggas ut vartefter, utan några som helst kabeldragningar.

– Det är bara fantasin som sätter gränser, konstaterar Oskar.

I VamiaEASY finns även den ”smart” katt, som både spinner och vill bli kelad med, men som inte behöver matas.


Han är, precis som de övriga på plats, övertygad om att nästa generation åldringar har en betydligt högre teknisk kunskapsnivå än vad många har idag, och tack vare systemets enkelhet är det inte heller för dagens gamla något problem att lära sig använda systemet och dess funktioner.

– Det handlar inte bara om att förenkla vardagen hemma för den boende, utan också om att höja säkerheten och trygghetskänslan, summerar de.
Skapandet av VamiaEASY har skett genom TecnoFuture-projekt som finansieras av Europeiska socialfonden.