När det gäller handelsbranschen är alla arbetsdagar olika. Arbetet är mångsidigt och det är lätt att utvecklas i sin karriär. Tre anställda inom handelsbranschen avvisar allmänna påståenden om branschen. Ville-Valtteri Alanko, försäljare vid S-market på Vasaesplanaden, Rinja Kivimäki, försäljare vid Sale Rewell och Toni Pohjoismäki, butikschef för båda enheterna, berättar varför de tycker om att arbeta i butiker.

 

Påstående: kunderna är utmanande och man får sällan bra feedback

Påståendet är en myt. Alla tre som intervjuas säger att det bästa med arbetet absolut är kundservicearbete.

– Kunderna är trevliga och särskilt äldre kunder har tid att prata, säger Ville-Valtteri Alanko som arbetar på S-market.

Butikschefen Toni Pohjoismäki är på samma linje.

– Det som är bäst på den här branschen är nog mångsidigheten och att man får ha med människor att göra. Kunderna är trevliga och glada, och det avspeglas i arbetsdagarna.

Rinja Kivimäki, som nyligen började arbeta som försäljare, har fått ett varmt välkomnande också från kunderna.

– Jag hade precis börjat i mitt arbete och en stamkund märkte att jag var nyanställd. Hen välkomnade mig – det kommer jag bra ihåg.

Rinja Kivimäki arbetar på deltid i Sale. Arbetet som försäljare och studier passar bra ihop.


Påstående: det finns bara kvällsskift

Inom handelsbranschen finns det många olika slags skift: morgon- och kvällsskift samt veckoslutsskift. På grund av de mångsidiga arbetsskiften passar branschen också bra för deltidsarbete.

– Jag studerar för närvarande och kan enkelt samordna mitt arbete och mina studier. Jag tycker om att umgås med människor, därför passar den här branschen bra för mig, säger försäljaren Rinja Kivimäki.

Skiftarbete utförs i tre olika skift och man ser till att skiftrytmen ändras varje vecka.

– Under min studietid gjorde jag många kvällsskift, eftersom de passade ihop med studierna. Nu när jag arbetar på heltid gillar jag morgonskift. Jag går till arbetet klockan sex och kommer hem tidigt, säger Alanko.

Inom handelsbranschen fyller man på hyllor, arbetar vid kassan, betjänar kunder, sköter e-handelsbeställningar och på vissa verksamhetsställen kan man även arbeta vid postens ombudspunkt.


Påstående: arbetet är monotont

Särskilt i mindre butiker får man göra allt på ett mångsidigt sätt. Alanko och Kivimäki får båda under sitt arbetsskift vara i kassan, sätta produkter i hyllan och betjäna kunder.

– På S-market har vi nuförtiden också en hel del e-handelsbeställningar som ska plockas ihop. Det är en trevlig omväxling i arbetsdagen, säger Ville-Valtteri Alanko.

Sale Rewell har också en ombudspost som ger en trevlig omväxling till skifturvalet.

– Jag tycker också om att arbetet är fysiskt på ett passligt sätt. I en mindre butik kan man också ibland koncentrera sig på detaljer, det vill säga till exempel städa eller ordna hyllor, säger Kivimäki.

Det är lätt att göra karriär inom handelsbranschen när man bara uttrycker sin egen vilja.

– Jag började min karriär en gång i tiden vid kassan i Prisma Karleby. Jag har deltagit mångsidigt i utbildningar och chefsutbildningar, berättar butikschefen Toni Pohjoismäki.

Butikschefen Toni Pohjoismäki har varit verksam inom branschen i 27 år med olika uppgifter.


Påstående: arbetet är ensamt

Inom handelsbranschen arbetar man för samma mål. En bra arbetsgemenskap påverkar trivseln på arbetsplatsen.

– Vi har ett riktigt bra gäng på arbetsplatsen och man kan alltid gå till arbetet med glädje. Det är kul att jobba med alla, säger Alanko.

– Ibland väntar man på att få gå till arbetet och träffa sina trevliga kollegor, instämmer Kivimäki.

Enligt butikschefen Toni Pohjoismäki har kollegorna en stor betydelse inom handelsbranschen. När de anställda sammansvetsas på ett bra sätt fungerar allt och alla har det bra att vara i sina arbetsskift.

– Inom handelsbranschen arbetar man som ett team. Utförandet av arbetet påverkas i stor grad av vem man arbetar med. Jag har arbetat inom branschen redan i 27 år och har inte funderat på att byta arbetsgivare en endaste gång, säger Pohjoismäki.

Rinja Kivimäki anser att arbetet är fysiskt på ett passligt sätt.


Personalförmånerna är rimliga

Alla tre butiksanställda är också överens om anställningsförmånerna – de fungerar. De anställda vid handelslaget KPO får bland annat rabatt på livsmedelsinköp och bruksvaror. S-gruppen har också bra rabatter på hotell och restauranger.

– Min fru och jag var nyligen på en restaurang och åt och fick en stor rabatt på slutsumman. Jag använder restaurangrabatten ganska mycket, säger Alanko.

– KPO:s anställda får en årlig motions- och välfärdsförmån, som kan användas till exempel till gymkort eller massage, tillägger Alanko.

Läs mer om Handelslaget KPO:s arbetstillfällen och personalförmåner!