Alexandra Söderlund från Korsholm valde att ta vara på den här möjligheten för att få mer kunskap om bokföring. Hon har från tidigare en högskoleutbildning och är ekonomie magister, men läste marknadsföring som huvudämne under sin tid på Hanken.

Passar för många

– Jag har aldrig jobbat med marknadsföring, utan har istället ett stort intresse för bokföring, inleder Alexandra. Efter att ha jobbat ett år på Cash-In såg jag en annons om läroavtal och beslöt mig för att ta tillfället i akt för att få mer ”kött på benen”.

Genom sin läroavtalsutbildning avlägger hon nu yrkesexamen i affärsverksamhet.

– Det var ett mer lämpligt alternativ än en grundexamen, eftersom Alexandra har en examen och kunnande från tidigare, förklarar Mia Malmsten, utbildningsplanerare på Vamia.

Alla andra stadiets examina kan avläggas på läroavtal.

– För de som redan befinner sig ute i arbetslivet men vill höja sin kompetens, fortbilda sig eller kanske saknar examen i den bransch de jobbar i, är läroavtalsutbildning ett bra sätt att få en examen, konstaterar Mia.

Win-win situation

Förutsättningen för att studera på läroavtal är att det finns en arbetsplats som i praktiken ger den studerande möjlighet att lära sig sådant som ingår i examen.

– Den anställdas lön utgår från kollektivavtalet. Arbetsgivaren kan även betala lön för de studiedagar som hör till utbildningen. En kunnig kollega eller en förman är ofta arbetsplatshandledare och arbetsgivarens engagemang är viktigt – på sikt innebär läroavtalet oftast en produktivare medarbetare och därmed en win-win situation, fortsätter Mia.

Behov och önskemål beaktas

I planeringen av utbildningen utgår man från arbetsplatsens möjligheter, den studerandes tidigare kunnande samt de krav examen ställer. Då studierna planeras beaktas både arbetslivets och den studerandes behov och önskemål så långt som möjligt.

– Kunnandet är i fokus i yrkesutbildningen idag, och därför kan tiden att avlägga en examen variera mycket från person till person, beroende på vad hen kan från förr, säger Mia.

Läroavtalsutbildningen baserar sig på regionens behov av arbetskraft. Om den studerande är arbetslös då läroavtalet inleds kan arbetsgivaren på förhand söka om lönestöd från TE-byrån. Vamia kan i vissa fall även bevilja en utbildningsersättning till arbetsgivaren.

Låg tröskel för alla parter

Studievardagen för en läroavtalsstuderande består till största delen av arbetsplatsbaserat lärande men lärande på Vamia tillkommer enligt den personliga planen. I Alexandras fall innebär det totalt tolv studiedagar – främst med fokus på bokslut.

– Bokföringens grunder hade jag bra koll på redan innan, men det är en trygghet att veta att jag nu även har teorin i skick. Att läsa om bokslut har varit väldigt lärorikt, konstaterar hon.

Hon har enbart positiva erfarenheter av sina läroavtalsstudier.

– Jag kan varmt rekommendera det.

Det var dessutom smidigt och enkelt att komma igång – ett möte före starten räckte i hennes fall.

– Det är, tvärtemot vad många kanske tror, inte alls komplicerat eller byråkratiskt. Vi ser till att tröskeln är låg för alla parter, avslutar Mia.

Ett läroavtal förutsätter

  • ett arbetsavtal på minst 25 h/vecka
  • en kollektivavtalsenlig lön
  • examensrelaterade arbetsuppgifter
  • en utsedd arbetsplatshandledare.

Läroavtalet kan vara lösningen då du vill

  • byta bransch
  • få betyg på ditt kunnande
  • slutföra halvfärdiga studier
  • fortbilda dig
  • lära dig genom praktiskt arbete
  • ha lön under studietiden.

Intresserad?
Ta kontakt med Vamia läroavtalstjänster via e-post laroavtal@vamia.fi eller telefon 040 485 8088. Du hittar även mer info på vamia.fi/sv/laroavtal.

Text och foto: Anna Sand