Opinion

Debatt

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

ARTIKEL: Basinkomst för alla ger samhället mer

EKONOMI Förra sommaren gav Maltas regering alla hundra euro i coronastöd. Det fungerade utomordentligt, skriver Narcy Calamatta och talar sig varm för en basinkomst för alla.

Nyhetsbild

ARTIKEL: En universell basinkomst – vad är det?

Coronastöd har i vissa länder delats ut till alla invånare, och på så sätt gett ny aktualitet till den gamla tanken om basinkomst. Det handlar om att ta vara på potentialen, skriver Narcy Calamatta.

Nyhetsbild

DEBATT: Det förlorade landskapet – stoppa det som stoppas kan

SAMHÄLLE Österbotten borde samfällt bestämma att vi inte offrar havet och skärgården åt vindkraft och Kvarkenbro, skriver Hans Hästbacka.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Läroplikten 100 år – dess betydelse kan inte överskattas

UTBILDNING Läroplikten förlängs i år till 18 års ålder. Det är en fortsättning på den lag som trädde i kraft den 15 april 1921. Finland har läroplikten att tacka för mycket av vår framgång, skriver Karl-Gustav Jossfolk.

Nyhetsbild

DEBATT: Kyrkan måste orientera sig i nya andliga landskap

KYRKAN Finländarnas förhållande till religion och andlighet har förändrats snabbt under de senaste åren, och det finns sätt för kyrkan att reagera, skriver Sixten Ekstrand.

DEBATT: Det krävs mod av de kommunala beslutsfattarna

KOMMUNERNA Företagarna vill ha en aktivare dialog med kommunerna framöver. Det visar Österbottens handelskammares barometer.

Nyhetsbild

DEBATT: Skogen löser inte klimatproblemet

Det låter så enkelt: sluta avverka skog och börja lagra koldioxid. Men så enkelt är det inte. Anders Hjortman från Österbottens skogsvårdsförening fördjupar problematiken skogbruket versus klimatmålen.

Nyhetsbild

DEBATT: Iakttagelser från finländska vargrevir

Människan hör inte till vargens naturliga byten – och det är bra för annars skulle det finnas all orsak att vara livrädd för vargen, skriver Hans Hästbacka.

Nyhetsbild

DEBATT: "Jämställda" Europa har lång väg kvar

JÄMSTÄLLDHET Europa är den mest jämlika delen av världen, där kvinnor och män i teorin har lika rättigheter, skriver kommissionärerna Urpilainen, Johansson och Vestager.

Nyhetsbild

DEBATT: Pedagogisk psykologi behövs i lärarutbildningen

PEDAGOGIK Skolpsykologer är bra, men det finns också andra sätt att mota ungas illabefinnande, skriver tidigare lärarutbildaren Märta Sandvik.

Nyhetsbild

DEBATT: Hur definiera matproduktionens etik?

De kyrkans män som talar mot djurproduktion söker enkla svar på invecklade frågeställningar, skriver Torbjörn Ede.

Nyhetsbild

DEBATT: De gamla spåren som är så svåra att lämna

MUSIK Rickard Eklund hoppas se fler kvinnliga musiker i Österbotten, men har även själv svårt att hitta särskilt många.

DEBATT: Allvarligt påhopp på ett parti

Jag ser mig inte som en fascistarvinge, men via mina starka karelska gener har jag en stark fosterländskhet i mig, skriver Jorma Malinen.

Nyhetsbild

DEBATT: Det är komplicerat att hålla reda på vad som är sant

Det sorgliga är att populisterna kommer åt att dominera nyhetsflödet med sin propaganda – för att vi har en sån dragning mot det negativa och hotfulla.

Nyhetsbild

DEBATT: Skjut inte budbäraren – det går sakta för Finland

EKONOMI De investeringar som görs nu ger föga hopp om att Finland ska komma i kapp andra när det gäller ekonomisk utveckling, skriver Johnny Åkerholm.

Nyhetsbild

DEBATT: Euron splittrar Europa

EURON

Nyhetsbild

DEBATT: Så funkar det – frågor och svar om Österbottens välfärdsområde

VÄLFÄRDSOMRÅDE Varför behövs ett välfärdsområde i Österbotten och vad gör det? Styrelseordförande Hans Frantz rätar ut frågetecknen kring välfärdsområdet.

DEBATT: Bristande resurser inom ungdomspsykiatrisk vård i Österbotten

Det saknas resurser för tidig bedömning, det saknas vårdplaner, det saknas adekvat medicinering, det saknas en god vårdmiljö och det saknas någon som ser till helheten, skriver Bodil Häger-Kantola.

Nyhetsbild

DEBATT: Vargnyheter och sanningen som vi vill ha den

Aku Ahlholm doktorerar om nyhetsrapporteringen kring vargen. Han har bland annat tittat på Vasabladets vargartiklar allt sedan 1990-talet.

Nyhetsbild

DEBATT: Framgång förutsätter risktagning

Svenskarna är mästare på att göra kreativa och lite vågade reklamkampanjer. Där har vi mycket att lära, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATT: En oberoende undersökning av Estonia måste göras

ESTONIA En undersökning av fartygsvraket Estonia beräknas genomföras i sommar. Den måste vara oberoende för att få slut på konspirationsteorierna.

Nyhetsbild

ESSÄ: Staden i Förintelsens skugga

FÖRINTELSEN Oswiecim, staden där det värsta koncentrationslägret förlades, tömdes på sina 8 000 judiska invånare. 186 överlevde. En kom tillbaka.

Nyhetsbild

DEBATT: Vi måste ge unga kvinnor mer plats

SAMHÄLLE Är den unga kvinnans framtid en utgift, medan mannens är en positiv investering? Den frågan ställer Sari Somppi med anledning av läget i Vasa.

Nyhetsbild

DEBATT: Stor brist på kompetens i palliativ vård

Alla som är verksamma inom social- och hälsovård bör ha grundläggande kunskap om vård i livets slutskede. Så är tyvärr inte fallet, konstaterar Lisen Kullas-Nyman och Lena Sandén-Eriksson. De är involverade i ett EU-finansierat projekt om palliativ vård.

Nyhetsbild

DEBATT: Vaccinerna har varit och är räddningen

Vaccinmotståndarna vill inte ha covid-19 vaccin. Men de vill – påpekar pensionerade läkaren Kristofer von Alfthan –  inte heller ha restriktioner. "För att vi svaga, sjuka och något äldre fort ska dö bort?"