Opinion

Debatt

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

DEBATT: Bilburen till Vasa

Vi vill få service på våra egna villkor. Återgå till att ha myntbelagda parkeringsautomater överallt i centrum, skriver Leif Paulin.

DEBATT: Om tjäder och skarv

Nyhetsbild

DEBATT: Nyttan av ansiktsmask och resandets risker

EU introducerade för en tid sen den så kallade "resebubblan", det vill säga man föreslog att länder med samma epidemisituation kunde turista sinsemellan. Idén är naiv, ansvarslös och saknar logik, skriver Daniel Paro i sitt inlägg.

Nyhetsbild

DEBATT: Regeringen glömmer de arbetsföra riksgrupperna

Det finns en stor samhällsgrupp som det inte pratas om och som totalt glömts bort i regeringens coronastrategi nu då Finland öppnas upp stegvis: de arbetsföra riskgrupperna.

Nyhetsbild

DEBATT: Hur vill vi forma vår framtid?

Snart har vi förbrukat vårt arv och har ingenting att lämna över till kommande generationer. Vill vi ha det så, eller kan vi ta en ny riktning, skriver Gurli Lindén.

Nyhetsbild

DEBATT: Ska Finland ha ett försvar eller avstå från det?

Utan finländskt stridsflyg förmår motståndarnas flygvapen penetrera vårt luftrum mer eller mindre fritt och också fälla förhållandevis billiga bomber obehindrat, skriver Stefan Forss.

Nyhetsbild

Arbis måste stödjas och stärkas

Den fria bildningen i Vasa söker nya former via inkluderande tvåspråkig verksamhet, men förankringen brister bland nuvarande personal.

Nyhetsbild

DEBATT: De äldres livskvalitet i coronatider

De äldres välbefinnande på äldreboenden är beroende av närståendes och personalens insatser. Men nu är närstående portförbjudna och personalen är fullt upptagen med att försöka förhindra smittspridning. Det finns ställen där demenssjuka boende låsts in på sina rum och bara får korta besök av personal som utför någon vårdåtgärd eller bär in mat, skriver docenten Anneli Sarvimäki i en debattartikel.

Nyhetsbild

Historieprofessor: Förutsägbar historiepolitik i Ryssland

Att de finska fånglägren lyfts fram än en gång sammanhänger antagligen med 75-årsjubileet av Rysslands stora segerdag den 9 maj, nu inhiberat på grund av coronapandemin, skriver Henrik Meinander.

Nyhetsbild

DEBATT: Krisen visar skillnaderna mellan nordiska länderna

Finland har i likhet med de övriga nordiska länderna en klar fördel i en krissituation som den vi upplever nu: Hållbara samhälleliga strukturer i kombination med ett exceptionellt starkt förtroende mellan stat och medborgare, skriver Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren.

Nyhetsbild

DEBATT: Högt och lågt i coronakrisen

I de stränga budgetuppgörelsernas tid finns det i oss politiker en benägenhet att tänka i termer av ”nästa gång”. Det tankefelet kostar nu människoliv, skriver Nils Torvalds.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Barns oro inför viruset glöms lätt bort

Coronaviruset väcker många frågor för vuxna – desto fler för barn. De har inte har samma förmåga att analysera och därmed skapa en känsla av kontroll.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Företagssanering klokt alternativ till konkurs

Företagssanering är ett humant och ekonomiskt klokt alternativ till konkurs, skriver Christian Näsman. Han är medlem i Finlands advokatförbunds delegation för konkursärenden.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: Kemikalier - farliga vid tillverkning och skrotning, nonchalerade vid vanlig användning

Hälsorisker i form av farliga kemikalier byggs in i elektroniska apparater när de tillverkas. Som skrot utgör apparaterna en miljörisk. Men att apparaterna under användning kan läcka hälsovådliga ämnen är mindre känt.

Nyhetsbild

DEBATT: Vår välfärdsmodell vilar på jämlikhet - gäller också under kriser

Det är en illa vald tidpunkt att prata om samarbetsförhandlingar i utbildningssektorn. Utbildningen behöver nu allt stöd för att uppnå det som vårt välfärdssamhälle vilar på: jämlikhet.

Nyhetsbild

DEBATT: Kommunerna klarar krisen då det gäller – men reformer krävs

Siv Sandberg, kommunforskare vid Åbo Akademin, analyserar utmaningen för kommunerna i ljuset av de långsiktiga utmaningarna och coronakrisen.

Nyhetsbild

Sjukvårdsdirektörens öppna brev: Tillsammans klarar vi även det här!

Brev från sjukvårdsdistriktets direktör till befolkningen i Österbotten.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Rekordhögt understöd för Marin

I coronakrisens spår har regeringen Marins popularitet skjutit i höjden. Nästa gallup kan mäta ett stöd på sjuttio procent.

DEBATT: Vi lovar att vi gör vårt allra bästa

I den här situationen ska ingen lämnas ensam. Ingens åsikter ska negligeras och ingen får tystas, skriver åtta Vasapolitiker som företräder lika många partier.

Nyhetsbild

DEBATT: Åtgärder nu - annars kollapsar kommunerna

Kommunsektorn är Finlands verkstadsgolv. Ska vi ha människor kvar på golvet under och efter pågående kris krävs konkreta åtgärder från "företagets" ledningsgrupp, regeringen.

DEBATT: Privilegierade i coronatider

Tänk hur olika syn vi kan ha på saker och ting.

DEBATT: Ingen statistik stöder regeringens beslut

Regeringen sätter sin auktoritet på spel om den bygger sina beslut på saker som inte går att verifiera eller tål dagens ljus.

Nyhetsbild

DEBATT: Det blev så fel, WTO - vi fick orättvisa, inte rättvisa

Världshandelsorganisationen som skulle skapa en rättvis världshandel har snarare möjliggjort det motsatta. En ohämmad, orättvisa globalisering har skett under WTO:s egid.

Nyhetsbild

DEBATT: Pappor, det är vår tur sköta hemmen nu, när kvinnorna är vid frontlinjen

Kriget bidrog till att kvinnor i större grad kom in i arbetslivet. Coronakrisen kan kanske få män att i större grad sköta hemmen, nu när de kvinnodominerade yrkena befinner sig vid frontlinjerna.