Opinion

Debatt

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

ESSÄ: Staden i Förintelsens skugga

FÖRINTELSEN Oswiecim, staden där det värsta koncentrationslägret förlades, tömdes på sina 8 000 judiska invånare. 186 överlevde. En kom tillbaka.

Nyhetsbild

DEBATT: Vi måste ge unga kvinnor mer plats

SAMHÄLLE Är den unga kvinnans framtid en utgift, medan mannens är en positiv investering? Den frågan ställer Sari Somppi med anledning av läget i Vasa.

Nyhetsbild

DEBATT: Stor brist på kompetens i palliativ vård

Alla som är verksamma inom social- och hälsovård bör ha grundläggande kunskap om vård i livets slutskede. Så är tyvärr inte fallet, konstaterar Lisen Kullas-Nyman och Lena Sandén-Eriksson. De är involverade i ett EU-finansierat projekt om palliativ vård.

Nyhetsbild

DEBATT: Vaccinerna har varit och är räddningen

Vaccinmotståndarna vill inte ha covid-19 vaccin. Men de vill – påpekar pensionerade läkaren Kristofer von Alfthan –  inte heller ha restriktioner. "För att vi svaga, sjuka och något äldre fort ska dö bort?"

Nyhetsbild

DEBATT: Vänsterkristna kämpade mot Trump – säkerställde majoritet för Biden

I USA har den kristna vänstern, inte minst genom de svarta evangelikala kyrkorna, kämpat mot rasism, för medborgerliga rättigheter och social rättvisa, skriver baptistpastorn Jani Edström.

Nyhetsbild

DEBATT: Vilnius 1991 – ett kuppförsök eller ett skämt

För 30 år sedan bildade litauer en mur runt tv-tornet i Vilnius. Sovjetiska soldater dödade 14 människor och hundratals skadades. Carita Pettersson var där.

Nyhetsbild

DEBATT: Nu föds Österbottens välfärdsområde

Om den statliga vårdreformen kommer är det enkelt för oss att inrangera vår verksamhet i den. Kommer den inte har vi en ypperlig egen modell – Österbottens välfärdsområde – att hålla oss till, skriver Hans Frantz.

 

RÄTTELSE: Unga socialdemokrater förkortas FSUD

Nyhetsbild

DEBATT: Svenskan i Finland behöver både tidningar och Svenska Yle

Att självmant skära ner på svenskt medieutbud i Finland är att skjuta sig själv i foten, skriver Jenny Stenberg-Sirén och Carl-Gustav Lindén.

Nyhetsbild

DEBATT: Turism och koordinerad krisberedskap skulle stärka den nordiska gemenskapen 

Det skulle gälla att få nordborna intresserade av Finland som resmål precis när Finland lättar på reserestriktionerna, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATT: Corona-Sverige och killen med Tintinfrisyren

Vi tvättade händerna, nös i armvecken och höll avstånd. Ändå fortsatte folk att dö, skriver Kristina Bosson i en personlig betraktelse.

Nyhetsbild

DEBATT: Ska vi idka mat- eller miljöpolitik?

Kustfiskarna och fiskodlarna är berättigade att få en bättre utdelning för att skapa sig mervärde i ett hårt konkurrensläge i dagens matmarknad, skriver Kari Ranta-aho.

Nyhetsbild

DEBATT: Vårdreformens regler om samarbete mellan tvåspråkiga välfärdsområden bristfälliga

Det är oroväckande att socialvården fortfarande ges en undanskymd roll i lagförslaget till social- och hälsovårdsreform, skriver Soc&kom:s rektor och prorektor. Utbildningsenheten har ett delansvar för att det finns svenskkunniga socialarbetare.

Nyhetsbild

DEBATT: Svenskan – nyckeln till Norden

Det är oroväckande att nordiska frågor inte längre väcker passioner. Finland har mest att förlora om samhörigheten försvagas, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATT: Frihet från, frihet till – begrunda skillnaden

Ute i världen demonstreras det mot att den individuella friheten inskränks på grund av coronan. Roger Nylund reflekterar över den viktiga skillnaden mellan frihet från och frihet till.

Nyhetsbild

DEBATT: Fasaderna som omger oss – hur ska de se ut?

Arkitektur är en balansgång mellan det tänkbara, det nödvändiga och det genomförbara, skriver arkitekt Vesa-Matti Honkanen. Framöver kommer aspekter på hållbar miljö allt mer att forma staden.

Nyhetsbild

DEBATT: Rätten till abort borde vara en självklarhet

Det borde vara en självklarhet att det råder total självbestämmanderätt över den egna kroppen, skriver Ida Boberg.

Nyhetsbild

DEBATT: Distansundervisningen var en prövning för lärare och elever

Distansundervisningen i våras pressade en del lärare och elever till gränsen för vad de klarade av. Trots stressen gick det förhållandevis bra, visar forskning från Åbo universitet.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Bättre med bladlöss än med giftspruta

I en värld där insekterna minskar skrämmande mycket, inte minst då de livsviktiga pollinerande insekterna, kan våra trädgårdar vara blommande oaser med ett rikt insektliv, skriver Hans Hästbacka.

Nyhetsbild

DEBATT: Dags att utvärdera naturskyddsprogrammen

Som boende i by belagd med många lager av naturskydd vill jag fråga ansvariga myndigheter: När och av vem utvärderas konsekvenserna eller nyttan av de olika naturskyddsprogrammen?

Nyhetsbild

DEBATT: Demokratins diktatoriska ansikte avslöjas

Om man ska lyfta fram något positivt med det pågående virusdramat är det att det håller på att avslöja att det vi kallar demokrati i själva verket bara är en mask för att dölja det diktatoriska nylle som döljer sig där under, skriver Tom Sörhannus.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Blir det fred i Mellanöstern nu?

Israel har normaliserat relationerna till två arabiska gulfstater. Snarare än att bana vägen för fred banar det väg för nya militärstrategier bland Mellanösterns regionala stormakter, skriver Bitte Hammargren.

 

 

Nyhetsbild

DEBATT: Till vilken nytta för den döende patienten?

När man funderar på vårdåtgärder vid livets slut bör man först ställa frågorna "Till vilken nytta för patienten?" och "Vad är det vi försöker uppnå med denna åtgärd?" Det skriver Annika Ahläng i en kommentar till en insändare av Anne Lindgren.

Nyhetsbild

DEBATT: En frisk fläkt för Östersjön

97 procent av Östersjön är nu drabbat av eutrofiering, övergödning. Lösningarna på problemen i Östersjön måste hittas här – i länderna längs Östersjökusten, skriver den ansvarige EU-kommissionären.

Nyhetsbild

DEBATT: Blommor för humlor och bin

Med tanke på den oroväckande stora nedgång som skett bland insekterna på 2000-talet finns det orsak nog att skapa blomsteroaser även utanför odlingslandskapet, skriver Hans Hästbacka.