Opinion

Debatt

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

DEBATT: Turism och koordinerad krisberedskap skulle stärka den nordiska gemenskapen 

Det skulle gälla att få nordborna intresserade av Finland som resmål precis när Finland lättar på reserestriktionerna, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATT: Corona-Sverige och killen med Tintinfrisyren

Vi tvättade händerna, nös i armvecken och höll avstånd. Ändå fortsatte folk att dö, skriver Kristina Bosson i en personlig betraktelse.

Nyhetsbild

DEBATT: Ska vi idka mat- eller miljöpolitik?

Kustfiskarna och fiskodlarna är berättigade att få en bättre utdelning för att skapa sig mervärde i ett hårt konkurrensläge i dagens matmarknad, skriver Kari Ranta-aho.

Nyhetsbild

DEBATT: Vårdreformens regler om samarbete mellan tvåspråkiga välfärdsområden bristfälliga

Det är oroväckande att socialvården fortfarande ges en undanskymd roll i lagförslaget till social- och hälsovårdsreform, skriver Soc&kom:s rektor och prorektor. Utbildningsenheten har ett delansvar för att det finns svenskkunniga socialarbetare.

Nyhetsbild

DEBATT: Svenskan – nyckeln till Norden

Det är oroväckande att nordiska frågor inte längre väcker passioner. Finland har mest att förlora om samhörigheten försvagas, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATT: Frihet från, frihet till – begrunda skillnaden

Ute i världen demonstreras det mot att den individuella friheten inskränks på grund av coronan. Roger Nylund reflekterar över den viktiga skillnaden mellan frihet från och frihet till.

Nyhetsbild

DEBATT: Fasaderna som omger oss – hur ska de se ut?

Arkitektur är en balansgång mellan det tänkbara, det nödvändiga och det genomförbara, skriver arkitekt Vesa-Matti Honkanen. Framöver kommer aspekter på hållbar miljö allt mer att forma staden.

Nyhetsbild

DEBATT: Rätten till abort borde vara en självklarhet

Det borde vara en självklarhet att det råder total självbestämmanderätt över den egna kroppen, skriver Ida Boberg.

Nyhetsbild

DEBATT: Distansundervisningen var en prövning för lärare och elever

Distansundervisningen i våras pressade en del lärare och elever till gränsen för vad de klarade av. Trots stressen gick det förhållandevis bra, visar forskning från Åbo universitet.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Bättre med bladlöss än med giftspruta

I en värld där insekterna minskar skrämmande mycket, inte minst då de livsviktiga pollinerande insekterna, kan våra trädgårdar vara blommande oaser med ett rikt insektliv, skriver Hans Hästbacka.

Nyhetsbild

DEBATT: Dags att utvärdera naturskyddsprogrammen

Som boende i by belagd med många lager av naturskydd vill jag fråga ansvariga myndigheter: När och av vem utvärderas konsekvenserna eller nyttan av de olika naturskyddsprogrammen?

Nyhetsbild

DEBATT: Demokratins diktatoriska ansikte avslöjas

Om man ska lyfta fram något positivt med det pågående virusdramat är det att det håller på att avslöja att det vi kallar demokrati i själva verket bara är en mask för att dölja det diktatoriska nylle som döljer sig där under, skriver Tom Sörhannus.

Nyhetsbild

ARTIKEL: Blir det fred i Mellanöstern nu?

Israel har normaliserat relationerna till två arabiska gulfstater. Snarare än att bana vägen för fred banar det väg för nya militärstrategier bland Mellanösterns regionala stormakter, skriver Bitte Hammargren.

 

 

Nyhetsbild

DEBATT: Till vilken nytta för den döende patienten?

När man funderar på vårdåtgärder vid livets slut bör man först ställa frågorna "Till vilken nytta för patienten?" och "Vad är det vi försöker uppnå med denna åtgärd?" Det skriver Annika Ahläng i en kommentar till en insändare av Anne Lindgren.

Nyhetsbild

DEBATT: En frisk fläkt för Östersjön

97 procent av Östersjön är nu drabbat av eutrofiering, övergödning. Lösningarna på problemen i Östersjön måste hittas här – i länderna längs Östersjökusten, skriver den ansvarige EU-kommissionären.

Nyhetsbild

DEBATT: Blommor för humlor och bin

Med tanke på den oroväckande stora nedgång som skett bland insekterna på 2000-talet finns det orsak nog att skapa blomsteroaser även utanför odlingslandskapet, skriver Hans Hästbacka.

Nyhetsbild

ESSÄ: Virus överallt – då och nu

Under många hundra år har författare skildrat epidemier och pester. Det finns en hel del likheter med dagens coronapandemi, skriver Johanna Ulrika Söderholm i essän.

Nyhetsbild

DEBATT: Finland saknar konkurrenskraft

Papperskonsumtionen globalt är ännu idag många gånger större än vår produktionskapacitet - så utrymme finns om konkurrenskraft finns. Men konkurrenskraft saknas, skriver K-G Backholm.

DEBATT: Kommunerna och tredje sektorn måste stödjas

Nedskärningarna i välfärdstjänsterna riskerar förvärra situationen, skriver riksdagsledamoten Kim Berg.

Nyhetsbild

DEBATT: Bra och mindre bra inom vården

Solveig Rabb i Korsholm listar här nedan vad som fungerar bra och vad som borde förbättras eller komma till inom tre olika vårdformer för äldre.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: Östersjön i går, i dag, i morgon – kan vi påverka utvecklingen?

Östersjön behöver tid för återhämtning. Vi borde vända blicken bort från broar, tunnlar och vägbankar till Sverige, och i stället bejaka välplanerat naturskydd, skriver Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi vid Åbo Akademi.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: Ett skådespel med svårtippad utgång

Om det är en sak som är säker så är det så, att alla ni som på bensinstationer eller sociala medier skroderar om att ”valet redan är avgjort” har fel, skriver Claus Stolpe i sin debattartikel om det amerikanska presidentvalet.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: Livet på Spritbacken

Den som bor på Spritbacken kikar in i flaskan och söker en lösning, men tillbaka tittar enbart tomheten, som ständigt tär på själen, skriver Jouko Nurkkala i sin debattartikel.

Nyhetsbild

DEBATT: Tillväxtpotentialen för livsmedelsföretagen finns utomlands

Nu behövs snabba men genomtänkta åtgärder både från företagen och de politiska beslutsfattarna för att stärka exporten, skriver Kjell Skoglund.

Nyhetsbild

DEBATTARTIKEL: En kärnvapenfri värld i sikte

HISTORIA Världen och jag som en gräsrot på klotet har levt i atombombens skugga i 75 år. Ändå är det inte bara mörker, framöver är förvisso en kärnvapenfri värld i sikte, skriver Matts Andersén.