Lokalt 14.5.2021

Myror i köket och vatten i korridor – ny skola bästa lösningen för Terjärv

KRONOBY Terjärv behöver en ny skola för cirka 4 miljoner euro. Kommunstyrelsen tar på måndag ställning till förslaget som innebär att skolans gymnastiksal sparas.

Lokalt 12.5.2021

Terjärv fiskelag räddar kalkstation från rivning

KRONOBY Den invigdes högtidligt i april 1990, kalkstationen i Kolam. Nu vill NTM-centralen överlåta stationen till Terjärv fiskelag eller riva hela rasket.

Lokalt 11.5.2021

Leo Byskata slutar i Kronobyfullmäktige

KRONOBY Leo Byskata (KD) har anhållit om befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot i Kronoby från den 3 maj.

Lokalt 10.5.2021

Ida Kronholm blir tf bildningschef i Kronoby

KRONOBY Ida Kronholm har utsetts till tf bildningschef i Kronoby för nästa läsår. Hon ser fram emot uppdraget och säger att man har mycket bra på gång i Kronoby.

Lokalt 10.5.2021

DNA:s mobilnät krånglar i Kronoby – reparationer pågår

KRONOBY DNA:s mobilnät i Kronoby har fungerat dåligt sedan mitten av förra veckan. Det beror på störningar i en centralt belägen mast i Kronoby.

Lokalt 9.5.2021

Tara-Element får lätta på avloppskontroll

KRONOBY Betongelementfabriken Tara-Element i Nedervetil får lätta på kontrollen av sitt avloppsvatten. Det här har tillståndssektionen i Kronoby beslutat.

Lokalt 7.5.2021

Ronja var nära mista både mor och son – men nu ska vägen bli tryggare

KRONOBY Det var ytterst nära att Ronja Lopes hade mist både mor och son på Flygfältsvägen i somras. En gång- och cykelväg borde ha byggts här för länge sedan – i sommar blir det av.

Lokalt 6.5.2021

En miljon finländare får lägre avgifter från och med juli

Från den 1 juli sjunker avgifterna inom den kommunala social- och hälsovården för nästan en miljon finländare. Särskilt avgifterna på serviceboenden med heldygnsomsorg blir skäligare.

Lokalt 3.5.2021

Fler ska få bo på Heimbo – men intervallvården bantas

KRONOBY Efter en grundlig renovering av Terjärv vårdcenter ökar boendeplatserna från 23 till 30. Men bara en plats är vikt för intervallvård – den enda i kommunen.

Lokalt 28.4.2021

Pensionärshem får inte befrielse från fastighetsskatt

KRONOBY Två pensionärshemsföreningar i Kronoby har anhållit hos kommunen om att slippa fastighetsskatten för 2021. Men kommunstyrelsen hänvisar till Skatteförvaltningen.

Lokalt 28.4.2021

Björkskog blir lärare i Centralskolan

KRONOBY Jessica Björkskog får en tjänst som klasslärare i Kronoby med Centralskolan som första placering.

Lokalt 28.4.2021

Kronoby slopar kravavgifter för barn och unga

KRONOBY Kronoby slopar kravavgiften för bibliotekslån till den del det gäller låntagare under 18 år. Beslutet gäller också skolor, förskolor och daghem.

Lokalt 28.4.2021

Kronoby leasar ny släckningsbil till Terjärv

KRONOBY Terjärv ska få en ny släckningsbil nästa år. Men kommunen väljer att leasa fordonet i stället för att köpa.

Lokalt 28.4.2021

Altaret får ny hedersplats i Nedervetil – tjänade förr som spannmålslager

KRONOBY Ett gammalt altare från 1700-talet ska få inta hedersplatsen i det nya församlingshemmet i Nedervetil. Tidigare har man bland annat förvarat spannmål i det.

Lokalt 27.4.2021

Dags att riva det som inte kan renoveras – tilläggsanslag föreslås för Kronoby bostäder

Kapitaliseringen av Kronoby Bostäder kräver ett tilläggsanslag på 400 000 euro i årets budget. Frågan avgörs av kommunfullmäktige.

Lokalt 27.4.2021

Kronoby lägger ut tomt och restaurang till försäljning

KRONOBY Kronoby kommun säljer restaurangen vid Seljes och tillhörande tomt via en fastighetsförmedling. Det här beslutade kommunstyrelsen i måndags.

Lokalt 25.4.2021

Tiden i Sverige gav nya insikter – "som präst måste jag acceptera att vi är olika"

KRONOBY Han vet hur det är att bli mobbad och att vara fattig. Om framtiden vet han inte mycket annat än att han under ett år ska jobba som församlingspastor i Kronoby.

Lokalt 24.4.2021

Ett nytt hem med utsikt för församlingsborna

NEDERVETIL I det nya församlingshemmet i Nedervetil utnyttjas den vackra miljön maximalt. Både landskapet och kyrkan intill syns från den ljusa samlingssalen.

Lokalt 22.4.2021

Hos Segerstams har de gröna fingrarna gått i arv

NYKARLEBY Det märks att Årets företagare i Nykarleby brinner för sitt jobb. Grönsaksodlaren Mikael Segerstam har satsat mycket på maskiner och lager.

Lokalt 20.4.2021

Optima går in för tre nya läroavtalsutbildningar

I nära samarbete med olika arbetsgivare vill yrkesutbildaren Optima starta tre nya läroavtalsutbildningar nästa år.

Hittade du inte artikeln du sökte?

Du kan också söka efter skribent i vårt arkiv.

Till arkivet