Opinion

Från läsarna

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

DEBATT: Husläkare är bra – men avancerade kliniska sjukskötare behövs

DEBATT: Politiska utnämningar bör stoppas

DEBATT: All heder åt Kenneth Myntti

Nyhetsbild

DEBATT: Slå vakt om religionsfriheten i dag

DEBATT: Anders Norrback har ingen respekt för det arbetande folket

Nyhetsbild

DEBATT: Sverige har inte varit ett tryggt land på länge

DEBATT: Hur mycket sparade man på Kvevlax lärcenter?

DEBATT: Hurra för Bosund

DEBATT: Skäms Myntti!

Nyhetsbild

DEBATT: Det finns inga åsikter som är lagstridiga

Finlands lag reglerar inte heller vad som får eller inte får sägas när en predikant förklarar Guds ord i predikstolen, skriver Kristian Nyman.

Nyhetsbild

DEBATT: Ingen ska kränkas på grund av fel preferens i politiska val

Myntti är inne på en farlig väg, skriver Tomas Sandell.

Nyhetsbild

DEBATT: Motstridigt att tala om förtvinande landskap

Är det verkligen så att man i Finland inte får anse att den äktenskapliga institutionen är för man och kvinna, frågar sig Boris Salo.

DEBATT: Att rösta rätt

DEBATT: Måtte nu ingen lämnas utanför

Nyhetsbild

DEBATT: All heder åt Larsmo- och Bosundborna

Det är beklämmande att läsa en analys i vilken Kenneth Myntti med stöd av professor emeritus Gustav Björkstrand går åt Bosundborna, skriver Camilla Knutar.

Anna-Maja Henriksson: Det här är min syn på EU-valet och partiordförandeskapet

Nyhetsbild

DEBATT: Zooma ut lite och se mer än en enskild sak

Vi ser olika på saker, men är det inte bättre att mötas och ha gemenskap till exempel i Bosund än att påtvinga varandra våra åsikter och åskådningar, undrar Ben Enkvist.

DEBATT: Pensionärerna ställer viktiga frågor

Nyhetsbild

DEBATT: Husläkarsystemet i Nederländerna bra för patient och plånbok

DEBATT: Bråttom om regeringen vill undvika katastrof

Nyhetsbild

DEBATT: Österbottens riksdagsledamöter har fått representativ demokrati om bakfoten

Nyhetsbild

DEBATT: Finlands ekonomi räddas inte genom slopad vård i glesbygden

DEBATT: Kommunerna borde förbereda sig på AI

Nyhetsbild

DEBATT: Hoppas ni riksdagsledamöter gör ert bästa

DEBATT: Bryt tystnaden – se anhörigbarnet!