Soini påpekar ändå att rapporten slår fast vad de fyra experter som skrivit den tycker och att regeringen fattar sina egna beslut utgående från den. Hur Ryssland skulle reagera på ett finskt Natomedlemskap är enligt Soini ren spekulation och omöjligt att förutspå. – Finland fattar alltid sina egna beslut utgående från sitt eget utgångsläge, säger Soini. Expertgruppen tar inte ställning till om Finland borde ordna en folkomröstning om ett Natomedlemskap. Soini tycker ändå det är ett naturligt steg om Finland närmar sig försvarsalliansen. Han jämför med EU-medlemskapet, som föregicks av en rådgivande folkomröstning. – Men just nu planerar vi inte att lämna in någon ansökan, säger Soini. Rapporten slår fast att det kan uppstå kraftiga ryska reaktioner om Finland ansöker om Natomedlemskap. Statsminister Juha Sipilä (C) tror ändå inte att det skulle komma några påtryckningar från öst. En stor utredning om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik kommer ut i juni. Sipilä vill vänta på den innan han drar några långtgående slutsatser om Natorapporten. – Den här rapporten beaktas, men hur, det får vi se i juni, säger Sipilä.