Anatomiska bilder ger inte en lika verklig bild av människokroppen som en riktig kropp gör. Det säger studerande vid medicinska fakulteten vid Tammerfors universitetssjukhus. Studerandena undersöker kroppsstrukturen hos döda människor, som medan de levde gjorde upp ett avtal om att donera sin kropp till anatomisk och medicinsk undervisning. Mer än 20 000 finländare har gjort upp testamente om att donera sin kropp till läkarvetenskapen. Kropparna används i undervisningssyfte på universiteten i Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg och på Östra Finlands universitet. I Tammerfors deltar alla medicinstuderande i en kurs i anatomi. En av dem är Aleksi Lamminen som berättar att han lagt märke till att muskler i läroböckerna kan vara onormalt stora jämfört med verkligheten. Lamminens studiekompis Saku Pelttari påpekar att det med enbart teoretiska studier är svårt att få en uppfattning om vävnadernas flexibilitet och hur de olika vävnaderna hänger ihop, för att inte tala om individuella skillnader. – En av kropparna hade till exempel an avvikande nackmuskulatur. Det kan orsaka nervskador i armarna och det hade den här personen sannolikt haft, säger Pelttari. En undersökning av döda kroppar får de studerande att stanna upp. Pelttari säger det finns två ytterligheter i hur man förhåller sig till obduktionerna, de är från motvillighet till entusiasm för att få studera en riktig människokropp. – De flesta förhåller sig ändå analytiskt till det och de funderar på sina egna känslor medan de håller på med obduktionen. Att hantera döda kroppar förbereder också de studerande för att möta döden senare i arbetslivet. Spökdonatorer i registren Antalet som donerar sin kropp till forskningen har ökat de senaste åren. Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har sedan 1960-talet fått de flesta donationerna, kring 15 000. Men registret är inte uppdaterat och det är de inte heller vid de övriga universiteten. – I registren finns personer som redan dött. Vi får inte uppgifter om dödsfall ifall man inte särskilt informerar oss om dem, säger preparator Matti Auer. Professorn i anatomi Seppo Parkkila från Tammerfors har lagt märke till att det är alldeles vanliga människor från alla samhällsskikt och yrkesgrupper som donerar sina kroppar. Den främsta orsaken verkar vara viljan att hjälpa och främja läkarvetenskapen.