Den arrangerades för att lyfta fram författaren Ole Torvalds betydelse för Åboland och den finlandssvenska lyriken. Torvalds 100-årsjubileum firas i år. Tävlingen var öppen för alla slag av tonsättningar och de 24 bidragen. Frida Andersson och Frank Berger delade på första pris. Andra pris gick till Fredrik Hermansson och hedersomnämnande gick till Magnus Gräsbeck. Juryn bestod av Marianne Maans, Kaj Kulla och Anna Edgren.