Vi måste ­stoppa fördumningen av samhället, säger historieprofessor Dick Harrison i sin föreläsning vid Åbo Akademi. Harrison är Sveriges i dag kanske främsta historiker. Han är verksam vid Lunds universitet. Han är en omstridd samhällsdebattör och författare till ett 30-tal böcker, varav många är populärhistoriska verk. Varje månad skriver han kolumner i VBL och ÖT. Vasabladet firar i år 160 år och firar bland annat med att bjuda på föreläsningar. Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Akademiforum/ Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.