Enligt undersökningen som gjordes av Taloustutkimus säger 38 procent av finländarna att de varken förhåller sig kritiskt eller positivt till asylsökande. 27 procent av finländarna förhåller sig positivt och lika många förhåller sig negativt till asylsökande, enligt undersökningarna. Kvinnor och unga personer förhåller sig mer positivt till asylsökande än äldre personer och män.