Syftet med Cykling utan ålder är att förebygga ensamhet hos äldre personer och funktionshindrade. Det här gör Cykelförbundet genom att bjuda dem på cykelturer med en lastcykel. Lastcykeln är elassisterad och har plats för två passagerare på en gång. Cykelförbundet tror att genom att passagerarna får ta del av frisk luft så blir turen en omväxling från vardagen såväl mentalt som geografiskt. Turnén startar i Uleåborg på vårdhemmet Mikeva den 16 juli och kommer den 20 juli till Vasa. – Många av våra inneboende berättar att de tyckte om att vara utomhus och att cykla då de ännu var mera mobila. Jag tror att åldringarna skulle njuta av cykelturen och att den skulle få såväl föraren, passageraren och människor de möter att le, säger Sanna Kolehmainen från Mikeva. Lastcyklarna kan införskaffas av städer, vårdhem eller serviceboenden. I samband med projektet kommer Cykelförbundet att utbilda lokala volontärer till kaptener, som ansvarar för den praktiska verksamheten i sitt område. Verksamheten började i Danmark 2012 och man har även i Finland ordnat det i Tammerfors. Även andra städer som Jyväskylä och Åbo överväger att starta en cykeltursverksamhet.