I dag möts representanter för Nato och Ryssland. Diskussionen ska bland annat handla om flyg­säkerheten på Östersjön och i östra Ukraina. President Sauli Niinistö ska ha diskuterat problemet med att ryska militärplan som flyget över Öster­sjön stänger av sina transpondrar – utrusning som gör att andra flygplan noterar deras närvaro – under mötet med Vladimir Putin förra månaden. Avstängda transpondrar ökar risken för olyckor Om det blir en ändring i praktiken återstår att se, men diskussionen ska i varje fall ha förlöpt väl. Mötet mellan försvarsalliansen och Rysslands ledning kommer efter att Nato visat musklerna ett antal veckor. I juni ordnades två stora Natoövningar. A­naconda 16, som pågick en dryg vecka i början av m­ånaden, var Natos största någonsin i samarbete med partner­nationer, som i det här fallet betydde både Finland och Sverige. 31 000 soldater från 24 Natoländer deltog. Plus ett i jämförelse ganska anspråkslöst antal från partnerländerna. Meningen med Anaconda 16 var inte helt över­raskande att ”testa Natos förmåga att skydda sin östra flank”, som Polens försvarsminister Antoni Macierewicz formulerade det i ett uttalande förmedlat av nyhetsbyrån AFP. I juni genomfördes också den mycket mindr­e Nato­övningen Baltops med Östersjön som bas. I samband med den steg Natotrupper för först­a gången någonsin i land på finländsk mark. På Hangö udd, närmare bestämt. Förra veckoslutet hölls så Natomötet i Wars­zawa där försvarsalliansen sjösatte beslutet om att förstärka Natostyrkorna i Polen och Baltikum med 4000 man. Beslutet har fått hård kritik av bland andra Sovjetunionens sista president Michail G­orbatjov. Ryssland har svarat genom att meddela att man grundar tre nya divisioner i de västra och södra militär­områdena. Det innebär en betydligt större ökning av truppstyrkan än den Nato aviserat. När båda parterna nu fått visa musklerna är det i dag dags för dialog. Dialogen är nu enligt Finlands president ”i god balans med avskräckningen.” (VBL 10.7.) Det är ett budskap avsett att få medborgarna att känna sig trygga. Inte för mycket av det ena, inte för mycket av det andra. Men samtidigt bidrar det till att skapa en känsl­a av att allt är ett spel – vilket det givetvis också är. Ett militärt schackspel som flera gånger i världshistorien slutat med katastrof. Dialogen borde alltid ges större vikt än a­vskräckningen.