Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

LEDARKOMMENTAR ""Putins pudel" gjorde en pudel

Det tragiska - eller komiska om man så vill - med USA:s president är att han byter riktning som en välsmörjd vindflöjel.

Nyhetsbild

Theresa May i hetluften

LEDARE En andra folkomröstning skulle sprida större klarhet över hur det ligger till med den brittiska brexitopinionen.

Nyhetsbild

Två alfahannar på tu man hand

LEDARE De två män som sitter på 90 procent av världens kärnvapen sitter ensamma i en och en halv timmes tid och ingen vet vad de verkligen säger.

Nyhetsbild

Vi säger ändå "välkomna!"

Det är tveklöst två oförutsägbara herrar som möts i Helsingfors i morgon, ändå måste vi sätta hopp till dialog framför konfrontation.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Dessutom har vi tur med vädret

En turnering där segern är bärgad innan den startar. Det kan man säga om U19-EM i fotboll, som sparkas i gång i Vasa på måndag.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Gratis import av kunskaper i språk

I år blir antalet helsingforsare med främmande modersmål fler än 100 000. De är många i Österbotten också, och ger samhället gratis språkkunskap.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Trump får det hett om öronen

Njut av den sköna värmen! Men önska gärna samtidigt att det ska vara kallt som i Sibirien i Sibirien.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Om problem som inte finns

Det lönar sig att ta reda på. Vasa stad har tagit reda på, och det visar sig att in- och utflyttare i Vasa tycker att tvåspråkigheten är en bra sak.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Vattengräns är också en gräns

Att ta bort öronmärkta EU-pengar för samarbete över Kvarken vore korkat, särskilt ur EU:s synvinkel.

Nyhetsbild
1

Finland ska bli barnvänligare

Vi måste på alla beslutsnivåer inse att satsningar på barn och ungdomar bör vara en framtidsstrategi med högsta prioritet. Tala om att uppfinna krutet på nytt…

Nyhetsbild
1

Ingen ska behöva dö ensam

Vi måste bli bättre på att ta till oss den godhet som finns bland våra medmänniskor.

Nyhetsbild

Vi talar om ett gram per dag

Ur en folkhälsoaspekt kunde målsättningen vara att de kommande generationerna beväringar skulle vara i minst lika bra skick som sina farföräldrar.

Nyhetsbild

Kluvet om att söka jobb

Den främsta orsaken till arbetslöshet är helt enkelt att det inte finns jobb.

Nyhetsbild

Ledare: Turismen har tillväxtpotential

Inom turismen kan det enkla vara det unika. Vi talar om en mix av stora och små alternativ som är årstids- och kundanpassade.

Nyhetsbild

Riksdagsvalet blir ett val om vårdreformen

Finland har ett av de mest ojämlika sjukvårdssystemen i hela EU. Alla får inte den vård de behöver på grund av höga kostnader, långa avstånd och långa vårdköer.

Nyhetsbild

Stormaktsmöte väcker oro i Europa

I dag är Europa ett märkligt rött skynke för president Trump som gång på gång visat vilja att skaka hand med Putin över huvudet på sina europeiska allierade och bundsförvanter.

Nyhetsbild

Niklas Nyberg: Ett nytt Stenhaga räddar oss inte

Om framtidens Vasabor vill ha ett livligt och pulserande centrum, hur mycket ska vi då satsa på utvecklingen och utbyggnaden av Stenhaga och Risö?

Nyhetsbild

Stig Nygård: Blockpolitikens saga all i Sverige?

Sverigedemokraterna är nu näst största partiet i folkhemmet. Socialdemokraterna tappar mark och folkhemstanken är hotad.

Nyhetsbild
1

"Munken" som kan rädda vår framtid

Likt Titanic kör vi med full fart mot isberget med alldeles för få livbåtar i förhållande till antalet passagerare. Lika osänkbara som Titanic en gång uppfattades vara.

Nyhetsbild

Niklas Nyberg: Fällande beslut i kölvattnet av metoo en väckarklocka för medierna

Flertalet tidningar i Sverige fälls av opinionsnämnden för sin bevakning av metoo. Det ska inte ses som ett ställningstagande mot metoo – utan som en viktig påminnelse om mediernas roll.

Nyhetsbild

EU faller med flyktingfrågan

För sin egen överlevnads skull krävs nu ett radikalt handlingsprogram av EU.

Nyhetsbild

De låga räntorna är snart ett minne blott

Den stimulanspolitik ECB bedrivit har varit avgörande för att hålla euroskutan flytande.

Nyhetsbild

Viktig rättegång mot MV-lehti

Gränsen för yttrandefrihet går där kritik övergår i hot.

Nyhetsbild

De starka och mäktiga styr - de små tittar på

Värderingarna EU- bygget baserar sig på har gett resultat men respekteras inte längre, och vi är tillbaka på ruta ett.

Nyhetsbild

Fler politiska startups i fastun

I den gamla, analoga världen gick förtroendet nerifrån och upp. I den digitala världen fungerar det inte så längre. Nu uppstår förtroende mellan människor.

Nyhetsbild

Mycket förenar, mycket skiljer

"Samma bekymmer, olika perspektiv" är tankeväckande läsning.

Nyhetsbild
1

SDP på offensiven

Genom offensiva programförklaringar har SDP fångat polariseringen i samhället och funnit sin målgrupp. Partiet står redo inför riksdagsvalet.

Nyhetsbild
1

Stig Nygård: En artificiell revolution

Faktum är att vi står på randen till en evolutionär omvälvning, en omvälvning vars möjligheter och följder vi ännu inte kan greppa.

Nyhetsbild

Fotbollen är inte alltid rund

Världen stannar nu för en månad, en månad där bara fotbollen gäller och där politik, bojkotter och människorättsfrågor hamnar i andra hand.

Nyhetsbild

Anfall är bästa försvar

Den politiska hösten kommer att fyllas av armbrytningar kring vård- och landskapsreformen präglade av närheten till riksdagsvalet.

Nyhetsbild

Ledarkommentar: Steg ett på en lång resa

Rent konkret fick Donald Trump en sak med sig: utlämnandet av kvarlevorna av de soldater försvann eller togs till fånga under Koreakriget. Redan genom detta är Trump hjälte i USA.

Nyhetsbild
1

Stig Nygård: Vargen ska inte styra vår vardag

Myndigheternas sätt att hantera vargfrågan gagnar inte medborgarnas tillit varken till beslutsfattare eller rättssamhället.

Nyhetsbild
2

Kobolt är batterifabrikens guld

Tillgången på kobolt i Finland gör Vasaregionen och Österbotten attraktiva för batterifabriker.

Nyhetsbild

Centerns vinna eller försvinna

Det enda gräsrötterna är intresserade av är servicen i den egna kommunen/landskapet och att tillgången på arbetskraft ska tryggas också i glesbygden.

Nyhetsbild

Petteri Orpo och Samlingspartiet har problem

Består de oppositionella av endast några få personer med hög medial profil, eller är missnöjet med partiets agerande mer utbrett?

Nyhetsbild
1

Dödfött förslag om flyttat val

Juha Sipiläs utspel om att flytta på riksdagsvalet är ett uttryck för desperationen i regeringens led.

Nyhetsbild

Kvinnans svåra karriär i kyrkan

Ärkebiskop Luoma har mycket att fundera på ifall han tänkt implementera jämlikhetstanken bland de sina.

Nyhetsbild
1

Utskottet försvarar rätten till språket

Nu är det dags att också regeringen inser att man inte kan politisera formuleringarna i grundlagen om de språkliga rättigheterna.

Nyhetsbild

Helsingfors hovrätt gav klar signal

Ingen sörjer om Michael Penttilä hålls inlåst resten av sitt liv men i en rättsstat måste domar vara väl grundade.

Nyhetsbild
1

EGTS stärker Kvarkenregionen

Kvarkenrådet EGTS kommer att kunna driva regionalt viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå.

Nyhetsbild
1

Hatten av för grundlagsutskottet

Det nya är att utskottet kräver att de språkliga rättigheterna förverkligas också i praktiken.

Nyhetsbild
1

Förbud öppnar nya möjligheter

Med tanke på klimatförändringen kan den enskilda medborgaren, genom att ändra sina livsstils- och konsumtionsvanor, styra sin egen påverkan på miljön.

Nyhetsbild

Flytta fram sommarlovet

Finlands attraktionskraft som turistland ökar hela tiden, och det vore dumt att inte ta vara på de möjligheter det erbjuder.

Nyhetsbild

Barnet som slagträ

Nyhetsbild

Välkommen folkomröstning

Kommuninvånarna bör få ett konkret och välstrukturerat fusionsförslag, så att de kan ta ställning till sin egen och kommunens framtid.

Insändare
Torbjörn Anderssén
Marit af Björkesten, ansvarig chefredaktör, Svenska Yle
Per Lindeberg
Gustav Skuhälla, Närpes
Lars Gästgivars
Håkan P-H Rönnqvist, Malax
Ralf Skåtar, ordförande för förbundet Svenska Seniorer i Finland
Cecilia Nordqvist, Norrköping (ursprungligen Oravais)
Ulla West
Rebecca Åkers, Korsholm
Trygve Cederberg, Nykarleby
Arvid Blomberg, Korsholm
Harry Nysand, Solf, Korsholm,  Erik Klockars, Munsmo, Korsholm