Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Opinion 20.10.2020

DEBATT: Distansundervisningen var en prövning för lärare och elever

Distansundervisningen i våras pressade en del lärare och elever till gränsen för vad de klarade av. Trots stressen gick det förhållandevis bra, visar forskning från Åbo universitet.

Opinion 18.10.2020

ARTIKEL: Bättre med bladlöss än med giftspruta

I en värld där insekterna minskar skrämmande mycket, inte minst då de livsviktiga pollinerande insekterna, kan våra trädgårdar vara blommande oaser med ett rikt insektliv, skriver Hans Hästbacka.

Opinion 18.10.2020

DEBATT: Svar till lagman Allén

Lagman Daniel Allen vid Österbottens tingsrätt har sänt mig e-post denna vecka, som han också valt att publicera som insändare i VBL (14.10.). Därför skriver jag också ut mitt svar offentligt, skriver Anna-Maja Henriksson.

Opinion 17.10.2020

DEBATT: Dags att utvärdera naturskyddsprogrammen

Som boende i by belagd med många lager av naturskydd vill jag fråga ansvariga myndigheter: När och av vem utvärderas konsekvenserna eller nyttan av de olika naturskyddsprogrammen?

Opinion 15.10.2020

ANDRAS MENING: Pressrösterna om vårdreformen ganska positiva

Många tidningar kommenterar regeringens överenskommelse om vårdreformen. Alla gör det ur sitt eget perspektiv. Här en översikt.

Opinion 14.10.2020

DEBATT: Demokratins diktatoriska ansikte avslöjas

Om man ska lyfta fram något positivt med det pågående virusdramat är det att det håller på att avslöja att det vi kallar demokrati i själva verket bara är en mask för att dölja det diktatoriska nylle som döljer sig där under, skriver Tom Sörhannus.

Opinion 10.10.2020

RECENSION: Var karelarnas sak inte vår?

Ny bok skrotar myter myten om att karelarna behandlades illa.

Opinion 4.10.2020

ARTIKEL: Blir det fred i Mellanöstern nu?

Israel har normaliserat relationerna till två arabiska gulfstater. Snarare än att bana vägen för fred banar det väg för nya militärstrategier bland Mellanösterns regionala stormakter, skriver Bitte Hammargren.

 

 

Opinion 3.10.2020

ANDRAS MENING: Kära Finland, hjälp gärna Sverige lite längre

En ledare i Expressen uppmärksammar Sanna Marins inhopp som Stefan Löfvens ersättare.

Opinion 1.10.2020

Pressröster om presidentvalsdebatten i USA: "En president utan meriter"

Här ett antal tidningskommentarer om den första tv-debatten mellan de två som aspirerar på presidentposten i USA.

Opinion 1.10.2020

DEBATT: Till vilken nytta för den döende patienten?

När man funderar på vårdåtgärder vid livets slut bör man först ställa frågorna "Till vilken nytta för patienten?" och "Vad är det vi försöker uppnå med denna åtgärd?" Det skriver Annika Ahläng i en kommentar till en insändare av Anne Lindgren.

Opinion 29.9.2020

DEBATT: En frisk fläkt för Östersjön

97 procent av Östersjön är nu drabbat av eutrofiering, övergödning. Lösningarna på problemen i Östersjön måste hittas här – i länderna längs Östersjökusten, skriver den ansvarige EU-kommissionären.

Opinion 27.9.2020

DEBATT: Blommor för humlor och bin

Med tanke på den oroväckande stora nedgång som skett bland insekterna på 2000-talet finns det orsak nog att skapa blomsteroaser även utanför odlingslandskapet, skriver Hans Hästbacka.

Opinion 27.9.2020

RECENSION: Kan man lita på grannen när det kniper?

Mikko Majander analyserar relationerna mellan Finland och Sverige Facklitteratur Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta Suomen ja Ruotsin suhteissa. Mikko Majander. Siltala 2020. 270 s.

Opinion 26.9.2020

ESSÄ: Virus överallt – då och nu

Under många hundra år har författare skildrat epidemier och pester. Det finns en hel del likheter med dagens coronapandemi, skriver Johanna Ulrika Söderholm i essän.

Från läsarna
Sture Erickson, förtroendevald i Vasa
Lena Lagerstam, nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Morjärv, Sverige
Sjukhusprästerna i Vasa: Rose-Maj Friman, Malla Lepistö, Ann-Sofi Nylund, Krista Riipinen
Anci Jylhä, Vasa
Rainer Bystedt, Vörå
Harry Blomberg, Kvevlax
Sixten Rönn, Jakobstad
Marcus Nordmyr, fullmäktigeordförande, Sven-Erik Bernas, styrelseordf., Christina Båssar, kommundirektör
Christina Gestrin, folktingssekreterare   Johanna Lindholm, jurist, sakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor vid folktinget
Eva-Maria Strömsholm, sjukskötare och tidigare cancerpatient
Stig-Göran Lassas, Korsnäs
Ann-Sofi Wärnå, Pensala
Pirkko Pesonen, Vörå
Göran Westerlund, Oravais
Bengt Back, Korsnäs
Camilla Lillås, Korsholm
Brage Råstu, Närpes
Börje Sjöblom, Kantlax
Åsa-Britt Forth-Snellman, fullmäktigeledamot (SFP), Korsholm
Visa fler