Utan rätt finns inget samhälle, utan språk ingen rätt. Med de orden inleds texten på bakpärmen till ”Juridik på svenska i Finland – perspektiv på språk och rätt”. Bokutgivningen sker av en ren slump samtidigt som Vasa hovrätt firar 240 år. Den är det första av sitt slag, men behandlar enligt professor emeritus Christer Laurén ett av de grundläggande elementen i rättssamhället. – Det handlar ju om grunden till vår existens. Rätt och språk hör ihop. I boken lyfts lagstiftningen på svenska särskilt fram. Enligt Marianne Nordman, filosofie doktor och professor emerita, är juridiken ett av de äldsta fackspråken. – Lagtexterna är en av de äldsta skrifterna vi har i dag. I boken försöker vi reda ut den historiska bakgrunden till dagens juridiska texter. Boken är inte endast ämnad för de som arbetar inom rättsväsendet. – Syftet med boken är att ge läsaren en historisk och nutida analys av det svenska språkets ställning i juridiken i Finland. Boken kan vara en källa för alla som har ett intresse av juridiskt språkbruk, både domare, jurister och vanliga medborgare, säger Nordman. Hans Landqvist, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet, är den enda av författarna med svensk härkomst. Han säger att juridik på svenska förenar grannländerna. – Svenskan i Finland är en för­utsättning för det nordiska samarbetet, inte bara inom det rättsliga. Svenskans ställning i det finländska rättsväsendet ligger i gungning i samband med tingsrättsreformen. Österbottens tingsrätt kommer 2018 att ha en finskspråkig majoritet. – Juridik på svenska är hög­aktuellt. Det var inte planerat men boken ges ut under rätt tidevarv, säger Nordman.