Fynd som gjordes i grottan för 20 år sedan ledde till en häftig debatt som fortfarande inte har avgjorts. En del arkeologer ansåg att stenföremålen hade formats av människor och att det kan ha bott neandertalmänniskor i grottan före istiden. Kritikerna anser däremot att föremålen har formats av naturen. Om Varggrottan faktiskt är en paleolitisk fornlämning och upp till 120 000 år gammal så rör det sig om den första kända boplatsen för människor i Finland. Den nuvarande människan kom till Finland först för cirka 10 000 år sedan. Den senaste treåriga utgrävningen avslutades 2006 och bara delar av grottan har utforskats. Museiverkets forskare Vesa Laulumaa, som själv deltog i utgrävningarna, tycker att det skulle vara bra med nya undersökningar i grottan. – Grottan skulle nödvändigtvis inte få sin lösning om utgrävningarna fortsätter, men garanterat inte heller om de helt läggs ner. Varggrottan ligger i Kristinestad, men på ett område som ägs av Bötom kommun. I båda kommunerna hoppas man på fortsatta undersökningar i grottan.