– Man behöver knappast göra något särskilt för att blidka Ryssland. Han anser dock att Finland måste vara noga med att den militära alliansfriheten också syns i de gemensamma manövrarna. – I övningsverksamheten måste vi ge akt på att vi följer de grundprinciper som ett militärt alliansfritt land har. Sipilä säger att Finland har erfarit ett brett stöd i EU för att ha utökat sina bilaterala samtal med Ryssland de senaste två åren. – Det har tydligen inte stört någon att vi har en ständig kommunikation med grannen. I en färsk Rysslandsrapport från Utrikespolitiska institutet rekommenderas att Finland först kommunicerar med EU innan man för bilaterala samtal med Ryssland. Något, som Sipilä menar att redan sker. – När det handlar om något större initiativ eller möte brukar vi diskutera med åtminstone några EU-kolleger. – Den risk som rapporten syftar på handlar om att ifrågasätta gemensamma sanktioner och åtgärder. De samtal vi fört ifrågasätter på inget sätt den gemensamma sanktionspolitiken, sade Sipilä. Trots att Centerns lantbruksfalang gärna skulle se en lindring av sanktionerna mot Ryssland menar Sipilä att det inte finns några avsikter att ge avkall på dem. – För det första skulle det kräva ett enhälligt beslut i Europeiska rådet och någon sådan situation är inte i sikte. I samma intervju bekräftade Sipilä också att Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev kommer på besök till Finland före årsskiftet, men att datum för besöket ännu inte har slagits fast. Sipilä träffade Medvedev i S:t Petersburg i januari och bjöd honom till Finland då.