När logistik- och transportjätten DB Schenker började planera en ny logistikterminal till logistikområdet söder om flygfältet i Vasa var målsättning att bygga en så miljövänlig byggnad som möjligt. Nu står terminalen, som kostat cirka fyra miljoner euro, nästan klar och resultatet är en så kallad kolneutral (koldioxidneutral) byggnad. Att den är miljövänlig beror på att energilösningarna baserar sig på solenergi och geoenergi. För den allmänna elförsörjningen har dessutom valts vattenenergi. DB Schenker kommer att flytta från Vasklot till den nya logistikterminalen i slutet av året. De cirka 25 anställda flyttar in i byggnaden som omfattar en terminal- och kontorsdel på 3 200 kvadratmeter samt en kall hall på tusen kvadratmeter. De nuvarande utrymmena i Vasklot har sålts till Havator. Hans-Erik Svenn, kundansvarig inom DB Schenker, och terminalchef Antti Kivelä, berättar att tack vare den nya terminalen minskar den tunga trafiken från och till Vasklot genom centrum av Vasa. – Det är en fördel med att vi flyttar hit ut. Från vår terminal lastar och lossar cirka 50 tunga fordon per dag, så det är en ganska omfattande trafik, berättar Kivelä.