Bahovski säger att Kaljulaid har ett enormt Europakunnande. Den nya presidenten är även språkkunnig, hon talar engelska och franska samt ryska. – Men hon säger att hon glömt mycket av ryskan. Tidigare arbetade hon mycket med ryskspråkiga då hon var kraftverkschef i Iru. Bahovski säger att åren Kaljulaid tillbringat i Luxemburg kan göra att hon har brister i sina kunskaper om livet i Estland. – Hon har själv sagt att hon kommer att resa runt i Estland. Hon har kapacitet att lära sig mycket snabbt så i det avseendet kommer hon säkert att klara sig. En viktig fråga i Estland är relationerna mellan den estnisk- och den ryskspråkiga befolkningen. Nyhetsbyrån BNS rapporterar att Kaljulaid efter att hon blev vald sagt att för henne är de ryskspråkiga esterna ester och att då hon vänder sig till esterna så talar hon till alla oavsett deras etniska bakgrund eller åsikter. Kaljulaid har enligt Bahovski sagt att hon bland annat kommer att besöka de nordostliga delarna av Estland som har en ryskspråkig majoritet. Undvik möjliga fällor Bahovski säger att Kaljulaids Europakunskap kommer att vara till nytta då Estland blir ordförandeland för EU nästa år. Ryssland kommer sannolikt att vilja testa den nya presidentens östpolitik. – Det är mycket viktigt att presidenten inte stiger i den fälla som Ryssland kan tänkas gillra. Jag anser att det är mycket viktigt att presidenten väljer goda rådgivare, som känner Ryssland. Det goda är att Estland har erfarenhet då det gäller Ryssland. Utrikespolitiken är den estniska presidentens viktigaste uppgift. – Enligt Estlands grundlag har presidenten en utrikespolitisk roll och högsta befälet över militären. Inga andra uppgifter. Egentligen har Estlands president ingen synlig makt.