Det här framgår av en rapport från Institutet för välfärd och hälsa (THL). Cirka tolv procent av finländarna – omkring 660 000 personer – lever i relativ fattigdom, vilket innebär att deras inkomster ligger under en gräns som EU slagit fast. Åtta procent, alltså 440 000, har det sämre än så. Enligt båda mätarna väntas antalet fattiga i år förbli på samma nivå som 2014. – Det är första gången som man lagt fram aktuella prognoser för både relativ fattigdom och minimibudgetfattigdom, säger forskningsprofessor Pasi Moisio på THL. – Fattigdom är ett mångfasetterat fenomen och det socialpolitiska beslutsfattandet borde bygga på mer än en fattigdomsbarometer. Inkomster som ligger under miniminivå är vanligast bland ensamboende, ensamförsörjare, studerande och arbetslösa. Även om grundtryggheten har förbättras under de senaste åren så räcker den inte till för en skälig minimikonsumtion i alla hushåll. Till exempel en person som bor ensam i hyreslägenhet och lever på grunddagpenning för arbetslösa har, efter att boendekostnaderna dragits av, disponibla inkomster som uppgår till bara 71 procent av minimibudgeten. Bland pensionärer och andra över 65 är det många som är relativt fattiga, men inte ligger under gränsen för skälig minimikonsumtion. Uppemot 15 procent lider av relativ fattigdom enligt EU:s gränsvärden, men andelen som också ligger under gränsen för minimibudgetfattigdom är bara 2–3 procent. Rapporten som gavs ut på torsdagen är den tredje i en serie THL-publikationer om det socialpolitiska läget i Finland.