Rom är en stad för bilister där det är jobbigt eller till och med livsfarligt att ta sig fram med cykel. Cyklisterna i Rom har däremot haft en dröm i flera år. Olika cykel- och miljöorganisationer har med hjälp av volontärer planerat en ringväg för cyklister. Planen är att bygga en cirka 44 kilometer lång oavbruten cykelrutt runt stadskärnan.

Cykelvägen skulle gå från amfiteatern vid Colosseum ända fram till förorterna som är dekorerade med gatukonst. Finansieringen för projektet godkändes som en del av statsbudgeten i december 2015, men att förverkliga planen är inte så enkelt.

– Kommunförvaltningen är den sista pusselbiten. Den borde ta emot arbetet som vi gjort och omvandla det till en del av stadens byggprojekt, säger projektkoordinatorn Alberto Fiorillo som jobbar på miljöorganisationen Legambiente.

Längs med rutten finns stora tvistefrön som den över 2 000 år gamla vägen Via Appia Antica. Sedan 1950-talet har man försökt stänga ut bilarna utan några resultat. Enligt Fiorillo är det en förutsättning för att projektet överhuvudtaget ska lyckas att bilarna förbjuds på Via Appia.

Människor i stället för bilar

Som cykelstad hör Rom till de sämsta i Europa. Enligt Fiorillo kunde situationen förbättras rätt snabbt, på 6–8 år. Det skulle förutsätta att staden prioriterar människor i stället för fordon.

– Problemet är att stadens administration saknar planenlighet och kontinuitet. En borgmästare vill bygga en ny metrolinje, en annan en linbana, en tredje vill ha en spårväg.

Enligt Fiorillo borde man fundera på hurudan staden är om fem, tio, femtio år och sedan göra upp planerna enligt målsättningarna.

Kimmo Kettunen jobbar som köksmästare på Finlands ambassad i Rom. Han hör till minoriteten på under en procent av romarna som cyklar dagligen. Kettunen träffar inte på andra cyklister under vardagarna, men under helgerna är det många som motionerar genom att cykla.

– Alla frågar mig hur jag riktigt vågar cykla och om jag inte är rädd. Visst är jag rädd ibland, säger Kettunen.

Eftersom bilisterna i Rom inte är vana vid cyklister brukar de inte heller se upp för dem.

Enligt Kettunen är cykelrutterna oftast avsedda för skilda cykelturer, inte för vardagligt bruk.

– Cyklisternas ringväg skulle inte underlätta vardagligt cyklande.

Trots detta förväntas ringvägen föra med sig hundratusentals cykelturister årligen.