ABB koncentrerar sina globala transport- och logistiktjänster till tio länder. Ett center placeras i Finland och det blir Vasa som får det. Från Vasa sköts transport- och logistikplanering för i första hand Finland, Sverige och Estland. I ett senare skede sköts även andra baltiska länder samt Norge från Vasa.

Centret etableras i Strömberg Park i Vasa och det kommer att sysselsätta 40 logistik-, transport- och speditionsexperter. Rekryteringen av de anställda har inletts. Samtliga tio center ska vara verksamma innan utgången av 2017.