Enligt Niinistö är Ryssland knappast intresserat av att blanda sig i Finlands val.

– Jag har svårt att se att Ryssland över huvud taget skulle ha några sådana intressen, sade Niinistö i Yles program Morgonettan.

USA är en större faktor än Finland och därför har Ryssland andra intressen i fråga om USA än om Finland, konstaterade Niinistö.

Forskaren Katri Pynnöniemi vid Utrikespolitiska institutet förundrar sig över presidentens uttalande. Hon säger att Ryssland och dess föregångare Sovjetunionen var mycket intresserat av Finlands presidentval och att situationen inte har förändrats.

Finlands president har en stark ställning i utrikespolitiken – inkluderande relationerna till Ryssland – och det ökar det ryska intresset.

– En annan fråga är vad som är Rysslands bästa sätt att gynna sina egna intressen i en viss situation. Är det att blanda sig i Finlands presidentval, säger Pynnöniemi.

Jarno Limnéll som är professor i cybersäkerhet vid Aaltouniversitetet har större förståelse för Niinistös uttalande.

– Jag ser inte något omedelbart hot mot Finlands val från Ryssland eller någon annan yttre makt för tillfället, men situationen kan förändras snabbt, säger Limnéll.

– Som helhet skulle jag efterlysa lite moderation i säkerhetsdebatten i Finland så att man inte i onödan skapar en atmosfär av otrygghet.

Limnéll uppmanar däremot till vaksamhet. Yttre försök att påverka val är enligt honom en het fråga i Europa i år då både Tyskland och Frankrike håller val.

Niinistö sade att det är möjligt att nättroll försöker påverka politiken i Finland, men han tror inte att de har någon större framgång.

– Vi har alla ett ganska bra skydd mellan öronen, sade Niinistö.

Niinistö sade att en ”viss docents” – sannolikt Johan Bäckman – försök att påverka inte verkar ha lyckats i Finland.