Presidenten verkade en aning sur över en artikel som Iltalehti publicerat samma dag och som frågade om Estland är betydelselöst för Finland. En av konferensens arrangörer hade intervjuats för artikeln.

Det hela ledde till att en liten debatt uppstod mellan Niinistö och Iltalehtis redaktör under presskonferensen. Efter några repliker tyckte Niinistö att det får räcka.

– Det är onödigt att käbbla om det här, sade han.

Agerar öppet

Den internationella publiken visade större intresse för Finlands relation till Ryssland och president Vladimir Putin.

Niinistö intygade att relationen till Ryssland sköts öppet.

– Det jag gör, gör jag öppet. Mitt förhållande till Ryssland och president Putin är transparent, sade Niinistö.

Enligt honom står den finska utrikes- och säkerhetspolitiken på en stabil grund och inte ens i samband med presidentbyten har politiken ändrats märkbart.

– Jag ser ingen större skillnad i jämförelse med mina företrädare då det handlar om utrikespolitiken och säkerhetsfrågor.

Säkerhetsfrågorna en prioritet

Niinistö betonade än en gång sin vilja att främja de gemensamma säkerhetssträvandena i Europa. Finland har upprepade gånger betonat sitt stöd för en gemensam säkerhets- och försvarspolitik inom EU.

– Vad är det för en union som inte tar hand om medborgarnas trygghet? Det är ju ändå en alldeles grundläggande fråga.

I torsdags besökte Niinistö Berlin där han träffade den tyska ledningen. Då bedömde han att relationerna mellan EU och Ryssland inte kommer att genomgå några större ändringar inom en nära framtid.