Studien visade att de ungdomar som skickade fler än 20 textmeddelanden per dag märkbart oftare hade problem med smärta i nacken eller övre ryggen.

Den magiska gränsen tycks ändå ligga vid redan sex stycken textmeddelanden per dag - skriver man fler än så ökar risken att få problem i nacke och rygg. I de flesta fallen var symptomen ändå kortvariga.

Nackproblemen beror på att man belastar nacken genom att böja den i en statisk och onaturlig ställning utan något stöd för armarna när man skriver sms. Ett annat problem är att händerna utför upprepade enformiga rörelser, i synnerhet om man håller i telefonen med bara en hand.

Forskarna har under fem års tid följt 7000 unga vuxna svenskar som i studiens början var 20-24 år gamla.