|

750 finska sjöar är i behov av restaurering

Merparten av Finlands sjöar mår rätt bra – men kring 750 sjöar är i behov av restaurering.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Merparten av dem lider av övergödning, och lantbruket är fortfarande en betydande orsak till övergödningen.

– Merparten av Finlands insjöar är i rätt bra skick, men det finns problemområden i närheten av väst- och sydkusten, säger ledande vattenhushållningsexpert Juha-Pekka Triipponen vid Närings-, trafik-, och miljöcentralen.

Alla de 750 sjöarna ligger under nivån god på EU:s sexstegsskala. EU:s vattendragsdirektiv slår fast målsättningen att alla berörda vattendrag ska ha minst nivån god till 2027.

Gruppchef Marko Järvinen vid Miljöcentralen säger att över hälften av all näring som läcker ut i vattendragen på grund av mänsklig aktivitet kommer från lantbruket.

– Det är en betydande belastningsfaktor speciellt i åkerområdena i södra Finland, säger han.

Restaureringen måste skräddarsys

Restaureringsåtgärderna måste skräddarsys för varje sjö. Järvinen säger att de centrala faktorerna som förorenar sjön och de olika belastningsplatserna måste identifieras för att åtgärderna ska bli effektivare.

Utöver lantbruket orsakar även dagvatten från städerna och näring från sjöarnas botten övergödning. Möjliga restaureringsåtgärder är till exempel biomanipulation och kemisk rening.

Vattenhushållningsexperten Triipponen säger att restaureringen av till och med en liten sjö kan kosta tiotusentals euro. I Finland finansieras restaureringar av staten, kommuner eller privata aktörer.

Järvinen säger att det är viktigt att alla parter i restaureringen binder sig till långsiktiga åtgärder.

– I vissa fall kan det ta år eller till och med årtionden innan de positiva åtgärderna börjar märkas klart i vattendraget.

"Littois träsk i gott skick"

I början av sommaren fick den kemiska restaureringen av Littois träsk stor uppmärksamhet. Kring 200 ton polyaluminiumklorid sprutades i vattendraget i S:t Karins för att råda bot på övergödningen. Vattendraget kunde restaureras kemiskt eftersom övergödningen berodde på fosfor från sjöns bottensediment och inte på lantbruk.

Enligt bolaget som deltog i restaureringen är sjön nu i gott skick. Fosforhalten är det bästa sättet att nu mäta hur sjön mår.

– Den har förblivit mycket låg jämfört med tidigare år och andra vattendrag. Mängden blågröna alger är också på en sådan nivå att det går att bada i sjön och dricka vattnet, säger planeringschef Milja Vepsäläinen vid Vahanen Enviroment.

Vattenhushållningsexperten Triipponen säger att den kemiska behandlingen först kan analyseras om fem till tio år.

– Men min gissning är att det är en mycket kostnadseffektiv metod med tanke på rekreationspotentialen redan med denna sommars erfarenheter.

Jag rekommenderar artikeln
Kommentarer

Regler för kommentarer

Kommentarerna är ett forum för att diskutera artikeln och de tankar som artikeln ger upphov till, samt tillföra ny kunskap i ämnet.

Samtliga kommentarer förhandsmodereras. Modereringen sker med jämna mellanrum, förutom mellan 22.30 och 06.30 då ingen moderering och således ingen publicering av kommentarer sker.

Du får inte skriva kommentarer som bryter mot någon lag som tillämpas i Finland: göra dig skyldig till ärekränkning, sprida kränkande uppgifter om andras privatliv, hetsa mot folkgrupp, bryta mot tystnadsplikt m.m. Vi accepterar inte provocerande, nedsättande eller generaliserande omdömen om språk, ras, religion, kön eller sexuell läggning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt eller som vi på annat sätt uppfattar som olämpligt.

Alla som kommenterar våra webbartiklar förväntas göra det under sitt eget namn. För att kunna delta i webbdebatten måste du ha ett Facebook-konto. Vi förbehåller oss rätten att helt och hållet blockera sådana kommentarsprofiler som vi bedömer som falska.

Likaså förbehåller vi oss rätten att välja vilka artiklar som kan kommenteras. Kommentarer under webbartiklar kan också bli publicerade i den tryckta tidningen, men besluten om vilka kommentarer som väljs ut till papperstidningen fattas av debattredaktören.

Våra huvudnyheter

Nyhetsbild
Opinion

Ledare: Brexit skapar kaos i Europa

Som det ser ut nu så väntar ett stort europeiskt brexitkaos efter den 29 mars, om 71 dagar. Det förlorar vi alla på.

Nyhetsbild
Övriga annonser

Puustelli levererar mer än bara kök

ANNONS FRÅN PUUSTELLI

Nyckeln i hand-konceptet är väletablerat och känt då det gäller nybyggen och egnahemshus. Även andra aktörer har anammat samma tänk – Puustelli är en av dem. Varumärket förknippas i första hand med kök, men står numera för mycket mer än så.

Mest läst senaste veckan