Soini påminner om att Finland förbundit sig att vara kärnvapenfritt genom att vara del av icke-spridningsavtalet.

I sig är det bra att arbeta för fred och en kärnvapenfri värld, sade utrikesministern om fredspristagaren ICAN.