Finland borde gå in för målmedvetna förändringar i sin energiproduktion och snabbt avstå från fossila bränslen. Det är en av huvudpoängerna i Aalto-universitetets och Sitras (Jubileumsfonden för Finlands självständighet) nya rapport om Finlands framtida miljö- och energistrategi. Enligt rapporten kan nya miljövänliga energilösningar bli en värdefull exportvara för Finland.

– Vi kommer att se en omvälvning, under vilken gamla lösningar som fungerat länge slutar fungera. Finland kan inte kontrollera förändringen men genom smarta och långsiktiga åtgärder kan man vinna på omvälvningen, säger professor Sampsa Hyysalo från Aalto-universitetet i ett pressmeddelande.

– Det finns allt fler osäkerhetsfaktorer och ekonomiska utmaningar förknippade med fossila bränslen. Vi är i en energiomvälvning, vare sig vi vill det eller inte. Om man vill vara framgångsrik är det viktigt att börja göra förändringar nu och inte i övermorgon.

Enligt rapporten borde Finland utveckla energimarknaden mot ett mer flexibelt håll. Skribenterna nämner bland annat lagring av energi som ett område där det finns behov av utveckling. Dessutom vill arbetsgruppen göra det lättare för enstaka konsumenter att producera och sälja förnybar energi via fjärrvärme- och elnäten, också i stora städer.

Rapporten är ett resultat av Aalto-universitetets och Sitras gemensamma Murrosareena-projekt. Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen (Saml) tar emot den på tisdagseftermiddagen i Handelshögskolan vid Aalto-universitetet.