– Jag är en vän av marknadsekonomi, men alla aktörer i livsmedelskedjan måste bära sitt ansvar. Vi måste få bättre betalt för våra produkter, sade Svenska lantbruksproducenters centralförbund SLC:s nyvalde fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist.

Irritationen var påtaglig då delegaterna kritiserade den förestående nedskärningen av en lång rad jordbruksstöd. Dumpningen av matpriserna har lagt sten på börda och försatt allt fler bönder i ekonomiskt trångmål.

– EU:s stöd till produktionen av svinkött har sjunkit med 30 procent de senaste 20 åren. Vi har inte fått det bortfallet kompenserat av marknaden sade Tomas Långgård från Österbottens svenska producentförbund ÖSP.

Zoom

Thomas Blomqvist, fullmäktigeordförande för SLC. Foto: Mia Wikström/SLCSLC:s nye förbundsordförande Mats Nylund gav ett annat exempel.

– Det europeiska marknadspriset på smör har stigit märkbart på sistone. Men inte i Finland. Handelns egen reglering av priserna fungerar inte, sade Nylund.

Enligt Nylund gör uppköparna och handelskedjorna upp produktpaket där man förbinder sig att köpa flera olika produkter till ett överenskommet helhetspris. Då till exempel smörets inköpspris borde justeras uppåt så skulle det förutsätta att hela paketpriset rivs upp.

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback menar att handelskedjorna allt oftare tillgriper "oschyssta metoder" i prissättningen av råvaror i den finska livsmedelsbranschen.

– I praktiken betyder det här att ingångna avtal bryts, att inköpspriserna sänks på fel grunder och att bönderna ibland förpliktas att köpa tillbaka sina egna produkter, sade Laxåback.

Lönsamhetskrisen i jordbruket försvårar nödvändiga investeringar i den egna bondgården.

– Det är en faslig och skrämmande utveckling som drabbar oss bönder. Vi måste ta extra ströjobb för att klara den egna ekonomin, sade Kaj Klinge från Sjundeå.

Enligt Tomas Långgårds bedömning är handelskedjornas påslag på priserna 30-80 procent för köttprodukter.

– S-kedjan påstår att de sänker priserna genom att minska på sina egna vinstmarginaler. Vem tror på det påståendet i den här salen, frågade Långgård retoriskt.

S-kedjans reklamslogan "halpuutimme hintoja" (vi sänkte priserna) får SLC:s fullmäktige att se rött. Mats Nylund kritiserade billighetstrenden i livsmedelsbranschen där affärernas och handelskedjornas egna varumärken döljer varornas ursprung och samtidigt leder till en osund dumpning av priserna.

– Samtidigt som S-kedjan säger att man inte kan betala högre priser för böndernas produkter gör de miljoninvesteringar i nya köpcentra som finansieras med det egna kassaflödet. De behöver inte ens låna pengar för sina investeringar. De har ju för fan sin egen bank, dundrade Mats Nylund.

Zoom

Mats Nylund, ny SLC-ordförande. Foto: Mia Wikström /SLC– Vi kommer inte åt handelskedjornas prissättning. Det är konsumenterna vi måste övertyga. Vi måste bli bättre på att informera om varför det lönar sig att välja rena finländska livsmedel, sade Carita Häger från ÖSP.