Projektet går ut på att utveckla blåsmusiken rent musikaliskt, och på att öka samarbetet mellan blåsorkestrarna i landets svenskspråkiga regioner. På planerna finns kurser, samlande forum, förlags och informationsverksamhet samt nordiskt och internationellt samarbete.Käldström kommer att jobba tillsammans med Ralf Nyqvist som anställs som projektkurator. Bägge två inleder sitt arbete den 1 januari 2018.

Robin Käldström studerar till musikpedagog och musiker vid yrkeshögskolan Novia. Han är styrelsemedlem i Jazzföreningen Jazzoo och sitter med som representant i ledningsgruppen för Jakobstads Sinfonietta, och ingår i direktionen för Jakobstadsnejdens musikinstitut. Han är också producent för Jeppis Jazz Festival.

Ralf Nyqvist är utbildad jazzmusiker och mångårig kapellmästare vid Wasa Teater. Han har varit aktiv inom både kör- och jazzmusik i Svenskfinland samt i många storbandsprojekt och -kurser runt om i landet.

Käldström och Nyqvist ska samarbeta med blåsmusikutskottet vid FSSMF.