Helsingfors stad och Vanda stad utreder vilka de juridiska och ekonomiska följderna skulle vara om deras gemensamma bolag Vanda Energi lämnade det påbörjade bygget av kärnkraftverket i Pyhäjoki söder om Brahestad.

Det skriver tidningen Kaleva i en artikel som publicerades strax innan jul.

Vanda Energi äger fem procent av Fennovoima samt drygt sju procent av bolaget Voimaosakeyhtiö SF som är Fennovoimas största ägare.

Akke Kuusela, som är administrativ chef vid Voimaosakeyhtiö SF säger till Kaleva att utredningen ur byggnadsprojektets perspektiv är "ett väldigt neturalt fenomen".

Han säger att finansieringen av bygget av kärnkraftverket är garanterat genom de förbindelser som nuvarande ägare gjort. Dessa förbindelser sträcker sig fram till anläggningens start och en eventuell försäljning av andelar i projektet inbegriper dessa förbindelser.

Enligt vd för Vanda Energi, Pertti Laukkanen, är enda möjligheten att frigöra sig från projektet den att man säljer förbindelserna till en trovärdig part som Voimaosakeyhtiö SF kan godkänna.

Tidningen Tekniikka ja talous skriver på sin nätplats på tisdagen att markarbetena vid bygget av kärnkraftverket vid Hanhikivi i Pyhäjoki tillfälligt avbrutits.

Från Skanska Infra bekräftar man till SPT att orsaken till avbrottet är att man inte fått de planer som är nödvändiga för att grävandet ska kunna fortsätta.

Det handlar om schaktning av mark för bland annat kylvattentunnlar. Planeringen av schaktningsarbetena görs av ett annat bolag än Skanska Infra, som enbart ansvarar för själva markarbetet på plats. Något exakt datum för när arbetet kan fortsätta kan man inte ge i detta skede.