Undersökningen som 1000 personer deltog i visar att de som frågar efter matens ursprung på restaurang oftast frågar var rött kött kommer från, 51 procent. Näst flest frågor ställs det om fjäderfäköttets, 50 procent, och tredje flest om fiskens ursprung, 41 procent.

Undersökningen som gjordes av IRO Research på uppdrag av Jord- och skogsbruksministeriet visar att cirka 80 procent av finländarna vill veta var deras mat kommer från.

– Att fråga efter matens ursprung är viktigt för att vi skulle kunna vara säkra på vad vi äter, säger Suvi Rantala-Sarjeant som driver en fjäderfägård i Södra Österbotten.

Alla produkter från Rantalas gård kan spåras tillbaka till gården.

- Om förpackningen är försedd med gårdens namn och ort, är det en garanti för konsumenten att produkten är av bästa kvalitet, säger Rantala-Sarjeant.

Även gårdarna är mycket måna om hög hygien.

- Över 80 procent av kycklingfodret är inhemsk spannmål. Djuren matas inte med några rester, maten är av prima kvalitet, säger Rantala-Sarjeant.

Förutom matens ursprung är finländarna även intresserade av matens renhet, visar undersökningen.

Jord- och skogsbruksministeriets har satt i gång en tvåårig kampanj, #bramatvaxernara, som handlar om att värdesätta mat ska öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder.

Kampanjen följer matproduktionen på tio gårdar i olika delar av landet och söker svar på varför vår mat sägs vara världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar.

I kampanjen deltar också Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.