Det starka stödet är ett tecken på att folk i det stora hela varit nöjda, säger Sauli Niinistö (valmansförening) om valresultatet vid sin första presskonferens efter söndagens återval.

Niinistö kammade hem 62,7 procent av väljarstödet i den första valomgången, ett resultat som många bedömare betecknat som historiskt.

Han säger att det också är ett tecken på att det inte finns anledning att göra några större förändringar i den politik han fört under sina sex första år.

Valkampanjen präglades i hög grad av inrikespolitiska frågor, men presidentens primära skötebarn är utrikesfrågorna, säger Niinistö.

– Man kunde kanske under kampanjen få den bilden att presidenten är allsmäktig, säger Niinistö och konstaterar att så inte är fallet.

Niinistö har byggt sin utrikespolitik på fyra hörnstenar. Den första är ett trovärdigt försvar, den andra är partnerskapet med västvärlden, dit han räknar EU, Sverige, Nato och USA. Den tredje hörnstenen är goda relationer och samverkan med Ryssland och den fjärde är internationella organisationer såsom FN.

– Speciellt FN:s roll skulle jag gärna se utvecklas, säger Niinistö och konstaterar att det finns tecken på att FN håller på att förnyas.

Vad försvarssamarbetet inom EU anbelangar upplever Niinistö att det finns oklarheter i frågan om hur mycket EU-länderna i slutändan är skyldiga att hjälpa varandra i en möjlig krissituation.

– Det som stör mig lite är hur olika Lissabonavtalets klausul om assistans uppfattas i olika länder. Det är något som måste diskuteras tycker jag.

Finlands relation till Ryssland är god, säger Niinistö. Det enda gnisslet gäller frågan om Krim och de sanktioner som Rysslands annektering av Krim har föranlett. Men även i den frågan förs en dialog, säger Niinistö.

Under valkampanjen kritiserade de andra kandidaterna Niinistö för det sätt han samarbetat med riksdagen på. Niinistö säger att han valt att jobba på ett lite annat sätt och att han tänker fortsätta med det.

– Jag har träffat riksdagspartiernas ordförande ett par gånger om året, och det kan hända att det blir oftare nu. Vid de sammanträdena har diskussionerna kretsat kring utrikes- och säkerhetspolitik. Sedan har jag valt att inte träffa riksdagsgrupperna så ofta utan i stället haft ungefär 50 möten med riksdagens olika utskott.