Finlands viltcentral beviljade omkring 53 000 jaktlicenser för älgjaktperioden, vilket var omkring 26 procent mer än föregående år. På många områden var målet att minska på älgbeståndet. Av de beviljade licenserna användes 83 procent. Med en jaktlicens får man i regel skjuta en fullvuxen älg eller två kalvar. Av det förverkligade bytet var 55 procent fullvuxna älgar och resterande var kalvar. Av de fällda fullvuxna älgarna var hälften kor och hälften tjurar.

– På alla viltcentralens områden växte älgstammen jämfört med föregående år, förhållandevis mest i norra Karelen, Österbotten, södra Tavastland och i Satakunta, säger Jani Körhämö på Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.

De senaste åren har älgbeståndet vuxit. Naturresursinstitutet tar årligen fram uppskattningar om beståndets storlek och struktur. För ett år sedan, efter jaktperioden hösten 2016, uppskattades Finlands älgbestånd uppgå till mellan 79 000 och 103 000 älgar. I hela landet strävar man efter att vinterstammen av älg ska balanseras till mellan 65 000 och 89 000 individer.

Naturresursinstitutet ger sin uppskattning av den nuvarande älgstammen i mars.