– Fler män behöver upplysas om att exempelvis rökning och övervikt kan försämra spermaproduktionen, säger Stefan Arver, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset till tidningen.

Han och kollegan Lars Björndahl är två av upphovsmännen till ett internationellt upprop om oroväckande trender i mäns spermaproduktion som läkare från bland annat Japan, USA, Storbritannien och Italien ställer sig bakom. Uppropet har skickats till myndigheter och vetenskapliga organisationer världen över.

Forskning visar att antalet spermier gått ned från cirka 400 miljoner per milliliter till strax över 200 miljoner milliliter på bara 40 år.

– Vi talar alltså om en halvering. Dessutom verkar spermiernas rörlighet vara sämre än tidigare, säger Lars Björndahl, överläkare i andrologi och internationell expert på spermaanalys till Dagens Medicin.

Läkarna efterlyser nu insatser på olika nivåer, bland annat striktare reglering av läkemedel som kan påverka spermierna, fertilitetsutredningar och bättre upplysning om livsstilsfaktorer som är negativa för spermiekvalitén.