Har du något att säga?

Skriv en insändare.

Skriv insändare
En opinionsundersökning som TNS Gallup har utfört åt den EU-kritiska alliansen EU-Democrats visar att stödet för ett nordiskt förbund är stort i både Finland och Sverige. En tidigare undersökning visade ett liknande stöd i Danmark. Den nya undersökningen visar att 50 procent av finländarna skulle rösta för att Finland ska ingå i ett nordiskt förbund med en gemensam miljö-, rätts- och utrikespolitik och ett handelsavtal med EU och andra länder. Enbart 31 procent av de tillfrågade säger sig föredra ett regelrätt EU-medlemskap för Finlands del medan 19 procent inte kan ta ställning i frågan. Det finländska stödet för ett nordiskt förbund uppges vara störst i åldersgruppen 18–35 år i vilken hela 54 procent skulle välja att ingå i ett nordiskt förbund. Endast 23 procent av denna ålderskategori stöder ett traditionellt EU-medlemskap. I Finland är stödet för ett nordiskt förbund störst bland Socialdemokraternas väljare (73 procent) och minst bland Samlingspartiets väljare (29 procent). Bland de som röstar på SFP väger det jämnt. 45 procent säger sig vara för ett nordiskt förbund medan 44 procent säger sig vara för EU. De könsmässiga skillnaderna är små, men de finländska kvinnorna verkar vara en aning mer positivt inställda till ett nordiskt förbund än männen. Regionalt sett är stödet för ett nordiskt förbund störst i västra Finland (56 procent) och minst i Helsingfors-Nyland (48 procent). I Sverige skulle 49 procent rösta för ett nordiskt förbund medan endast 28 procent skulle rösta för fullt EU-medlemskap. I Danmark skulle 47 procent rösta för att ingå i ett nordiskt förbund medan ett EU-medlemskap har stöd hos 28 procent av de tillfrågade danskarna. Undersökningen är utförd åt tankesmedjan Ny Agenda den 5–10 februari 2014. – Undersökningen visar att det finns brett stöd för ett nordiskt samarbete på en rad områden. Tillsammans med Storbritannien och Nederländerna kan de nordiska länderna verka för en omförhandling av Lissabonfördraget, säger EU-Democrats generalsekreterare Richard Byfält i ett pressmeddelande. Byfält tillägger att det här är något som regeringarna i Finland, Sverige, och Danmark bör göra klart för Europas ledare.

Nordismen blir webbaserad

En nyhetsportal för nordiska frågor har dykt upp på webben. Den traditionella nordismen tar sikte på ett starkare nordiskt samarbete. Den bygger på de stora kulturella likheterna mellan de nordiska länderna. Den aktivismen har alltid funnits. Men på senare år har vi fått allt mer av något som kunde kallas en webbnordism. Begreppet syftar på de nätverk som byggs upp på webben, både som nyhetsportaler och inom de sociala medierna. På senare tid har det dykt upp flera sådana. Den förhållandevis nya, nordiska nyhetsportalen på adressen www.yggdrasil.fi har pejl på nordiska nyheter som levereras av ett antal tidningar i Norden. Christian Sourander i Åbo, en av inititativtagarna, säger att Yggdrasil ska fungera som en virtuell hävstång för nordiskt samarbete. Tanken är att portalen ska byggas i takt med att resurser tillkommer. Sourander syftar på fondstöd och utesluter inte att föreningen bakom portalen framöver tar i bruk en donationsfunktion. – Det vore bra att få i gång någon form av crowdsourcing, säger han.