|

Mer digitala tjänster betyder att fler behöver hjälp att använda dem

NyhetsbildZoom
Projektplanerare Mirva Gullman och projektchef Jessica Fagerström har ett år på sig att försöka förbättra tillgången på digitalt stöd i Österbotten. Foto: Daniel Nissén
I Österbotten ska man bli bättre på att ge stöd åt dem som behöver hjälp med digitala tjänster. Steg ett är att göra det lättare hitta det stöd som redan finns.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

För den som inte är bekväm med att använda datorer, internet och digitala tjänster finns hjälp att fås men den är inte alltid så lätt att hitta. Österbottens förbunds ettåriga projekt Digitalt stöd i Österbotten försöker därför samla olika aktörer till ett nätverk där man får en bättre helhetsbild av läget. 

– Tanken är att de ska hitta varandra, lära av varandra och utveckla det digitala stödet tillsammans, säger projektchef Jessica Fagerström. 

Målet är att göra det lättare för medborgarna att hitta den hjälp som finns genom att skapa en modell för digitalt stöd i Österbotten. Man ska också hjälpa organisationerna ge bättre stöd genom att sammanställa skolningsmaterial och god praxis.

– Ur ett delaktighets- och demokratiperspektiv är det viktigt att ge stöd så att alla som vill kan röra sig ute på internet. 

Det finns många orsaker till att folk behöver hjälp med att använda digitala tjänster säger projektplanerare Mirva Gullman och projektchef Jessica Fagerström. Foto: Daniel Nissén


Med i nätverket finns både offentliga organisationer och ideella föreningar. Till exempel är sjukvårdsdistriktet och alla kommuner i landskapet med. En del mindre projekt med nya former av digitalt stöd kommer att startas upp inom ramen för projektet, bland annat planeras ett vid Vasa centralsjukhus. 


Projektet är ett av fem pilotprojekt i Finland som fått finansiering av Finansministeriet. De är en del av regeringens spetsprojekt att digitalisera de offentliga tjänsterna. 

– Då man digitaliserar måste man också fundera på hur man stöder dem som det är utmanande för att använda de digitala tjänsterna. 

Myndigheter är skyldiga att erbjuda hjälp att använda deras egna digitala tjänster men ingen har någon egentlig skyldighet att ge mer allmänt stöd. Sådant erbjuds därför främst på frivillig basis. 

Sedan handlar det inte bara om att folk inte kan använda digitala tjänster.
Jessica Fagerström
Projektchef
 
Olika former av digitalt stöd ordnas i dag till exempel av biblioteken, medborgarinstituten och pensionärsföreningar. Fagerström konstaterar att det kunde finnas behov av mer stöd men att det knappast finns något stort underskott. 

– Sedan handlar det inte bara om att folk inte kan använda digitala tjänster. Vissa litar inte på dem medan någon bara inte har lust att använda dem utan hellre uträttar sina ärenden öga mot öga. Det kan också vara tjänsterna det är fel på. Upplevs de som för krångliga kanske det är dem man borde se över. 


Pratar man om folk som har svårt att använda datorer och digitala tjänster går tankarna ofta till äldre personer. De är en stor grupp som har svårigheter på den här fronten men det är inte hela sanningen. 

– Flera äldre är också riktigt bra på att använda datorer. Många yngre har kanske inte problem med själva apparaterna då de använder sin smarttelefon hela tiden, men mest i underhållningssyfte. Det är en helt annan logik att sköta medborgerliga ärenden och det kan de ha svårt med. 

Sedan finns det personer som inte behärskar svenska eller finska. Därför räknar Jessica Fagerström med att behovet av digitalt stöd heller inte kommer att försvinna. 

När utvecklingen av ny teknik och nya digitala tjänster går snabbt framåt leder det till att hjälpbehovet också förändras. 

– På medborgarinstituten har man märkt att det klassiska datakörkortet inte drar längre utan i stället har man börjat erbjuda individuell handledning där man kan ta med sin egen dator och gå igenom sådant man själv behöver hjälp med. 

Nätverket hade sitt första möte på onsdag i Vasa där man samlades för att diskutera och utbyta erfarenheter kring digitalt stöd.

Kommentarer

Mest läst senaste veckan