14 medlemmar valda till Österbottens skogsråd

Skogsrådet ska främja samarbetet mellan de näringar som anknyter till skogen och skogssektorn.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

14 personer som representerar skogsbranschens aktörer, den offentliga förvaltningen och intressentgrupper har valts till Österbottens skogsråd för perioden 2019–2023. Skogsrådet tillsätts av Jord- och skogsbruksministeriet utgående från Skogscentralens förslag.

Österbottens skogsråd består de kommande fyra åren av: Kristian Karlsson, forskare vid Naturresursinstitutet Luke, Stefan Pellas, jaktchef vid Finlands viltcentral, Thomas Sundqvist, regionchef på Metsä Group, Harriet Sundholm, utbildningsansvarig vid Finlands svenska 4H, Anders Lillandt, Österbottens svenska producentförbund ÖSP, Jan Slotte, vd för Skogsvårdsföreningen Österbotten, Christine Bonns, miljösakkunnig vid Österbottens förbund, Karin Kainlauri, jurist vid Österbottens NTM-central, 
Leena Rinkineva-Kantola naturskyddschef vid Södra Österbottens NTM-central, Henrik Östman, lektor vid Yrkesakademin i Österbotten, Robert Lindqvist, skogskundsansvarig på Meto – Metsäalan asiantuntijat, Mats Söderlund, vd på Vaskiluodon Voima, Anita Storm, ekologirådgivare på Marthaförbundet och Johan Byggmästar, ekoföretagare.

Skogsrådets uppgift är att främja samarbetet mellan de näringar som anknyter till skogen och skogssektorn. Uppdraget verkställs delvis med hjälp av det regionala skogsprogrammet som skogsrådet ansvarar för att göra upp, godkänna och följa upp.

Karen Wik-Portin, regiondirektör vid Skogscentralen, säger att skogsråden gör ett viktigt arbete.

– Medlemmarna representerar på ett mångsidigt sätt de olika dimensionerna av den ekonomiska, ekologiska och sociala användningen av skog. Skogsråden skapar en gemensam uppfattning av de utvecklingsåtgärder som behövs i skogsbranschen. Skogsråden får sannolikt tackla frågor som handlar om klimatet, skogsvårdens nivå och skogsnaturens biologiska mångfald, säger Wik-Portin.

Kommentarer

Djupdyk i skogens lugn

Nyhetsbild
Gun-Nyholm Stara njuter av skogen på nära håll. Foto: Sonja Wikström
Samtidigt som allt mer forskning ger belägg för naturens hälsoeffekter har också intresset för skogsbad ökat.

Mest läst senaste veckan