Finlands Arbets- och näringsministerium har godkänt det norska kommunikationsbolaget Telenors köp av DNA-aktier, skriver DNA i ett pressmeddelande. I april meddelade Telenor att bolaget vill köpa DNA:s två största ägares alla aktier och bli majoritetsägare i bolaget med totalt 54 procent av aktierna.

I juli godkände Europeiska kommissionen köpet. Säljarna Finda och PHP Holding godkände båda försäljningen i maj på sina bolagsstämmor. Telenor uppskattar att affären kommer att vara klar den här månaden.

Enligt pressmeddelandet kommer affären inte att påverka kundernas tjänster.