Projektet ”Ta hand om bonden” vill ge lantbruksföretagare avgiftsfri och förtroendefull hjälp när den mentala energin eller de ekonomiska resurserna är hårt prövade.

– Vi vill hjälpa bönder och deras familjer i svåra situationer att komma vidare. Företagshälsovården är en mycket bra samarbetspartner. Bönderna tar bra hand om sina djur, men då kan det hända att man glömmer sig själv också. Det skulle vara bra om alla skulle kontinuerligt besikta sin egen hälsa, säger Susann Rabb, projektledare för Ta hand om bonden.

”Ta hand om bonden” inleddes år 2017. Rabb säger att om det finns utmattning med i bilden kan allt det där extra i vardagen kännas svårt. Samarbetet med företagshälsovården är ytterst viktigt, eftersom det blir ytterligare en väg som man kan få stöd, och dessutom av ett känt ansikte. 

– Det är bra att man vet att det finns en person man kan vända sig till när man behöver stöd. Många arbetar ensamma på gården och har därför inte det naturliga skyddsnätet som man har att tala med som på en arbetsplats där flera arbetar, säger Anna-Mari Markén, företagshälsovårdare.

 

LPA och projektet Ta hand om bonden kan hjälpa till på många olika sätt. Om en lantbruksföretagare är i en svår situation kan LPA bland annat med hjälpa med ekonomin med deras så kallade köptjänstförbindelse. De kan även hjälpa genom att få bonden i kontakt med en par- eller familjeterapeut. Även detta finansieras via köptjänsteförbindelse. 

 

– Man måste ta hans om sig själv. Det bästa är att det kostar inte ens en cent och det kräver inget pappersarbete. ”Kan det vara så här enkelt har jag fått köra. Nu för tiden är livet som bonde väldigt byråkratiskt.

 

Rabb har märkt att mycket negativt i den samhälleliga debatten läggs på bondens axlar. Jordbruket målas upp som en klimatbov och allt mera regler och krav sätts på bonden, trots att fokuset borde ligga på att producera. 

– Ta hand om bonden behövs, det blir inte direkt lättare för bonden. Vi kan fungera som ett extra och större skyddsnät. Det är viktigt att man inte glömmer sig själv, säger Sofi Jylhä, som också jobbar som företagshälsovårdare.  

Det är en låg tröskel att söka hjälp poängterar samtliga. Och trots att företagshälsovården ändrar ägare är det inget man behöver oroa sig över. 

– Fastän vi byter ägare är det samma personer, samma utrymmen och tillvägagångssätt vi använder, säger Markén.

Artikeln publicerades i Kommunbladet den 11 december. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.